Здолбунівська міжрайонна виконавча дирекція Рівненського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомляє, що з 1 січня 2016 року фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, що обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов”язані сплачувати єдиний внесок у розмірі 22 відсотків. Тобто фізичні особи-підприємці відносяться до категорії страхувальників на загальних підставах і мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до Закону України “Про загальнообов”язкове державне соціальне страхування” від 23.09.1999 р. №1105 за умови сплати страхових внесків до Фонду.
    При настанні страхового випадку з фізичною особою-підприємцем така особа має подати наступні документи до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності для фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду:
- довідку з територіального фіскального органу про сплату єдиного внеску;
- копії квитанцій про сплату єдиного внеску за розрахунковий період та місяць настання страхової виплати;
- копію листка непрацездатності;
- заяву-розрахунок на фінансування матеріального забезпечення;
- розрахунковий рахунок відкритий в банку, для фінансування матеріального забезпечення.
    Відповідно до листів Міністерства соціальної політики України від 12.03.2016 року № 72/18/99-16 та Виконавчої дирекції Фонду від 15.03.2016 року №2.4-17-410, фінансування матеріального забезпечення фізичним особам-підприємцям має здійснюватися робочими органами Фонду на підставі заяви-розрахунку, форма якої затверджена Порядком № 26.   Отже, заяви-розрахунки, подані фізичними особами-підприємцями, як страхувальниками, повинні бути профінансовані робочими органами Фонду протягом десяти робочих днів після їх надходження.
   Вважаємо, що після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, фізична особа-підприємець повинен перерахувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, за неутримання яких несеться відповідальність.
    При цьому, слід зазначити, що отриманий фізичною особою-підприємцем або особою, яка провадить незалежну професійну діяльність вид матеріального забезпечення (допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання) (крім пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) від Фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.
   Страхувальники зобов’язані вести облік коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і своєчасно надавати органам Фонду встановлену звітність щодо цих коштів. Тобто, загальна сума нарахованих фізичною особою-підприємцем витрат на матеріальне забезпечення та сума отриманого фінансування мають бути відображені ним у звіті по коштах загальнообов»язкового державного соціального страхування у зв»язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за формою Ф4-ФССзТВП, поданому до робочого органу Фонду, що підтверджує виконання зобов’язань Фонду в частині забезпечення фінансування страхувальника за рахунок коштів Фонду.

Спеціаліст 1-ї категорії
Здолбунівської МВД РОВ ФСС з ТВП  І.В. Філонюк

З 01.01.2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін    до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909, яким внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464. 
Відповідно до внесених змін, з 01.01.2016 розмір єдиного внеску майже для усіх категорій платників визначено на рівні 22 відсотки до бази нарахування (крім пільгових категорій), в тому числі для:
-роботодавців, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);
-фізичних осіб - підприємців, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
-осіб, які  провадять незалежну професійну діяльність.
Із суми сплаченого єдиного внеску здійснюється розподіл коштів на фонди загальнообов`язкового державного соціального страхування.     
Враховуючи те, що з єдиного соціального внеску кошти пропорційно надходять і до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, то усі вище перераховані особи мають право на матеріальне забезпечення та послуги відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105. 
З 01.01.2016 фізична особа – підприємець, яка сплачує за себе особисто єдиний соціальний внесок, виходячи із доходу, стає застрахованою особою у соціальному страхуванні автоматично.
При настанні страхового випадку з фізичною особою – підприємцем ( особисто) така особа має право звернутись з заявою-розрахунком для здійснення фінансування матеріального забезпечення по листках непрацездатності до робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем реєстрації.      
До заяви – розрахунку таким особам необхідно долучити довідку Державної фіскальної служби про сплату єдиного соціального внеску особисто за себе, або копії квитанцій, засвідчених належним чином та копію самого листка непрацездатності, який включено до заяви – розрахунку. 
Розрахунок виплат проводиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (в редакції від 26.06.2015) ( далі – Порядок № 1266).
Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску  на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС. Розрахунок проводиться включаючи дохід за попередніх 12 календарних місяців
Якщо до 01.01.2016 фізична особа – підприємець сплачувала єдиний соціальний внесок відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування, то відповідно місяці сплати включаються до розрахункового періоду при розрахунку середньоденного доходу. 
Враховуючи те, що розрахунок страхових виплат повинен здійснюватися на підставі відомостей, що включаються до звіту зазначеного в пункті 32 Порядку № 1266, а також те, що отримання даних робочими органами Фонду з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування до завершення звітного періоду є неможливим, тому розрахунок матеріального забезпечення фізичними особами-платниками єдиного внеску до моменту наповнення реєстру необхідно здійснювати із розміру мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку. При цьому слід враховувати, що для фізичних осіб-платників єдиного внеску визначено спеціальні строки сплати єдиного внеску, відповідно до ст. 9 Закону № 2464.
При складанні та поданні до робочих органів Фонду звіту по страхових коштах загальнообов`язкового державного соціального страхування за формою Ф4 - ФСС з ТВП у 2016,  ФОП залежно від його статусу має подати окремо: 
-звіт по витратах на матеріальне забезпечення застрахованих осіб, які працюють по укладених трудових договорах ( як роботодавець);
-звіт по витратах на матеріальне забезпечення особисто.
З 01.01.2016 право на матеріальне забезпечення у соціальному страхуванні відповідно до укладених договорів про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування залишається для наступної категорії осіб:
-члени фермерського господарства, особистого селянського господарства;
-особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України
Усі укладені раніше укладені договори про добровільну участь у системі загальнообов`язкового державного соціального страхування підлягають розірванню в односторонньому порядку органами Державної фіскальної служби. 
З приводу матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності з 01.01.2016 фізичних осіб- підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність надано роз`яснення Міністерством соціальної політики листом від 12.03.2016 № 72/18/99-16 та Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листом від 15.03.2016 № 2.4-17-410.
Ірина Філонюк
Спеціаліст 1-ї категорії
Здолбунівської міжрайонної 
виконавчої дирекції ФСС з ТВП 
 

    З 01.01.2016 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 № 909, яким внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 №2464.
    Відповідно до внесених змін, з 01.01.2016 розмір єдиного внеску майже для усіх категорій платників визначено на рівні 22 відсотки до бази нарахування (крім пільгових категорій), в тому числі для:
- роботодавців, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту);
- фізичних осіб - підприємців, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
- осіб, які провадять провадять незалежну професійну діяльність.
Із суми сплаченого єдиного внеску здійснюється розподіл коштів на фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.
    Враховуючи те, що з єдиного соціального внеску кошти пропорційно надходять і до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, то усі вище перераховані особи мають право на матеріальне забезпечення та послуги відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105.
    З 01.01.2016 фізична особа – підприємець, яка сплачує за себе особисто єдиний соціальний внесок, виходячи із доходу, стає застрахованою особою у соціальному страхуванні автоматично.
    При настанні страхового випадку з фізичною особою – підприємцем ( особисто) така особа має право звернутись з заявою-розрахунком для здійснення фінансування матеріального забезпечення по листках непрацездатності до робочих органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за місцем реєстрації.
   До заяви – розрахунку таким особам необхідно долучити довідку Державної фіскальної служби про сплату єдиного соціального внеску особисто за себе, або копії квитанцій, засвідчених належним чином та копію самого листка непрацездатності, який включено до заяви – розрахунку.
    Розрахунок виплат проводиться відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (в редакції від 26.06.2015) ( далі – Порядок № 1266).
    Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, обчислюється на підставі відомостей, що включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що подаються до ДФС. Розрахунок проводиться включаючи дохід за попередніх 12 календарних місяців
    Якщо до 01.01.2016 фізична особа – підприємець сплачувала єдиний соціальний внесок відповідно до укладеного договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, то відповідно місяці сплати включаються до розрахункового періоду при розрахунку середньоденного доходу.
    Враховуючи те, що розрахунок страхових виплат повинен здійснюватися на підставі відомостей, що включаються до звіту зазначеного в пункті 32 Порядку № 1266, а також те, що отримання даних робочими органами Фонду з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до завершення звітного періоду є неможливим, тому розрахунок матеріального забезпечення фізичними особами-платниками єдиного внеску до моменту наповнення реєстру необхідно здійснювати із розміру мінімальної заробітної плати на момент настання страхового випадку. При цьому слід враховувати, що для фізичних осіб-платників єдиного внеску визначено спеціальні строки сплати єдиного внеску, відповідно до ст. 9 Закону № 2464.

    При складанні та поданні до робочих органів Фонду звіту по страхових коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування за формою Ф4 - ФСС з ТВП у 2016, ФОП залежно від його статусу має подати окремо:
- звіт по витратах на матеріальне забезпечення застрахованих осіб, які працюють по укладених трудових договорах ( як роботодавець);
- звіт по витратах на матеріальне забезпечення особисто.
    З 01.01.2016 право на матеріальне забезпечення у соціальному страхуванні відповідно до укладених договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування залишається для наступної категорії осіб:
- члени фермерського господарства, особистого селянського господарства;
- особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України
    Усі укладені раніше укладені договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування підлягають розірванню в односторонньому порядку органами Державної фіскальної служби.
    З приводу матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності з 01.01.2016 фізичних осіб- підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність надано роз'яснення Міністерством соціальної політики листом від 12.03.2016 № 72/18/99-16 та Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності листом від 15.03.2016 № 2.4-17-410.

Ірина Філонюк
Спеціаліст 1-ї категорії
Здолбунівської міжрайонної
виконавчої дирекції ФСС з ТВП

Працівники Здолбунівської міжрайонної виконавчої дирекції РОВ ФСС з ТВП неодноразово піднімали та обговорювали питання правильності створення та оформлення документів комісії (уповноваженого) із соціального страхування на семінарах та навчанняхякі проводили зі страхувальниками Здолбунівського та Острозького районів. Однак, як свідчить практика, на сьогоднішній день є ряд порушень при оформленні установчих документів про створення комісії (уповноваженого). Тому варто нагадати основні аспекти порушеної теми.
Комісія (уповноважений) із соціального страхування діє відповідно до частини 3 статті 30 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105 (в редакції від 28.12.2014 р.) і в своїй діяльності керується вказаним Законом, Постановою правління Фонду «Про затвердження Положення про комісію (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації» № 25 від 23.06.2008 р., а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання матеріального забезпечення та надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
Відповідно до Положення про комісію із соціального страхування на підприємствах, установах, організаціях, у приватних підприємців, де використовується праця найманих працівників, незалежно від форм власності і господарювання в обов’язковому порядку створюється комісія із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності витратами, зумовленими похованням (далі – комісія із соціального страхування).
Комісія із соціального страхування створюється на підприємствах, установах, організаціях, де працює понад 15 осіб. Якщо ж налічується 15 і менше працюючих, то на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування.
Комісія обирається на паритетних засадах з представників адміністрації та профспілкової організації або іншого уповноваженого найманими працівниками органу. Кількість членів комісії Положенням не визначено, тому це питання має вирішуватися у кожному конкретному випадку залежно від чисельності працюючих на даному підприємстві. Особливу увагу потрібно приділяти контролю за строками повноважень комісії.
Спільним рішенням адміністрація підприємства і профспілковий комітет (або інший уповноважений найманими працівниками орган) визначають кількість членів комісії від кожної сторони та термін, на який комісія обирається. Далі кожна із сторін у рівній кількості делегує своїх представників до її складу. При цьому рішення про делегування представників до комісії із соціального страхування оформляються: роботодавцем - його наказом, представників застрахованих осіб - постановою виборного органу профспілкової організації або іншого уповноваженого найманими працівниками органу. Якщо на підприємстві є кілька профспілкових організацій, то в такому разі має бути створений об'єднаний представницький орган цих профспілок, який і повинен делегувати своїх представників до складу комісії. Свої обов'язки члени комісії виконують, як правило, на громадських засадах. До складу членів комісії насамперед повинні входити спеціалісти і працівники фінансової, соціальної та медичних служб, управлінських та кадрових структур.
Основною формою роботи комісії є засідання, що проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць, які підтверджуються відповідно оформленим протоколом засідання комісії визначеного зразка.
Комісія приймає рішення про призначення (або про відмову в призначенні чи припинення виплат) допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, по вагітності та пологах, на поховання застрахованої особи, а також членів сім”ї, які перебували на її утриманні. При цьому комісія розглядає правильність видачі та продовження листків непрацездатності, інших документів, які є підставою для надання допомоги, а також:
- здійснює контроль за правильним нарахуванням сум матеріального забезпечення застрахованим особам і своєчасним направленням до робочих органів відділень Фонду відповідних заяв-розрахунків;
- бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування;
- проводить щоквартальний аналіз використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на підприємстві, веде облік осіб, які часто і довго хворіють, інформує власника або уповноважений ним орган та представника застрахованих осіб і вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності;
- здійснює облік осіб, які отримали л/н у зв’язку із невиробничими травмами, проводить розслідування таких випадків;
- веде облік застрахованих осіб, їх дітей, а також осіб, які потребують санаторно-курортного лікування, оздоровлення у дитячих санаторіях.
Крім того, комісія приймає рішення про виділення путівок на санаторно-курортне лікування та до санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів.
Відповідно змін до Положення про комісію із соціального страхування, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства зобов’язана перевіряти не тільки підставу і правильність видачі листків непрацездатності, але й правильність їх заповнення.
Комісія із соціального страхування не є органом ні власника, ні профспілкового комітету. Проте вона підзвітна як адміністрації підприємства, так і профспілковому комітету. Крім того, робота комісії підлягає перевірці органами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Здолбунівська міжрайонна
виконавча дирекція ФСС з ТВП
Ірина Філонюк
 
У зв’язку з численними зверненнями страхувальників до Здолбунівської міжрайонної виконавчої дирекції Рівненського обласного фідділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з приводу надання роз’яснень щодо правильності оформлення бланків листків непрацездатності лікувально-профілактичними закладами і можливості їх оплати за рахунок коштів Фонду нагадуємо основні вимоги до правильного оформлення листків непрацездатності.
Листок непрацездатності ― це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв’язку з непрацездатністю та надання матеріального забезпечення застрахованим особам у разі тимчасової непрацездатності й вагітності та пологів. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом ― копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи (ч.1 ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 року №1105 – ХІV (в редакції від 28.12.2014 року). У разі виявлення порушень у заповненні листка непрацездатності комісія із соціального страхування або застрахована особа має звернутися до закладу охорони здоров’я, що видав листок непрацездатності, для виправлення та його дооформлення.
Порядок заповнення ЛН визначає Інструкція про порядок заповнення листка непрацездатності, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 3 листопада 2004 року № 532/274/136-ос/1406 (далі — Інструкція).
Бланк ЛН складається з трьох частин: корінця, лицьового та зворотного боків. У медичному закладі заповнюється корінець і лицьовий бік ЛН. Лицьовий бік бланка листка непрацездатності заповнюється лікуючим лікарем або молодшим медичним працівником із медичною освітою. Згідно п.1 Інструкції, записи в ЛН здійснюються розбірливим почерком, без помарок, синім, фіолетовим або чорним чорнилом.
Відповідно до пункту 3.1 Інструкції на лицьовому боці ЛН вказують:
- підкреслюється слово «первинний» або «продовження» із зазначенням номера та серії попереднього листка непрацездатності в разі його продовження.
- повну назву та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, що підтверджується штампом і печаткою цього закладу «Для листків непрацездатності»;
- дату видачі ЛН (цифрою вказується число, після чого літерами назва місяця, цифрою вказується рік);
- прізвище, ім’я, по батькові непрацездатного (повністю);
- вік (кількість повних років цифрами);
- стать (підкреслюється);
- місце роботи: назва і місцезнаходження підприємства, на якому працює непрацездатний (повністю). Найчастіше трапляються помилки при заповненні листків, коли зазначаються назва та місцезнаходження юридичної особи. Цивільний кодекс України говорить, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму, найменування юридичної особи вказується в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру. Місцезнаходженням юридичної особи визначається місце її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом, та вказується в її установчих документах.
- у графі "Причина непрацездатності:" слід обов'язково підкреслити відповідну причину звільнення від роботи. Пункти 2, 4 виправленню не підлягають.
- у графі "Режим:" обов'язково вказати режим, який призначається хворому: стаціонарний, амбулаторний, постільний, домашній, санаторний, вільний тощо. У разі недотримання хворим призначеного режиму лікар повинен записати дату порушення у графі «Відмітка про порушення режиму» і засвідчити цей запис своїм підписом. Вид порушення викладається у графі «Примітка».До порушень належать, зокрема, такі: невчасне прибуття на прийом до лікаря, лікарсько-консультативної комісії або медико-соціальної експертної комісії; алкогольне, токсичне, наркотичне сп’яніння під час лікування; вихід на роботу в період хвороби; виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду; самовільне залишення закладу охорони здоров’я; відмова від направлення на МСЕК.
- про перебування непрацездатної особи в стаціонарі свідчить запис у графі «Перебував у стаціонарі», де вказуються дати прибуття та виписки зі стаціонарного відділення.
- особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза місцем постійного проживання (роботи), ЛН видається за підписом головного лікаря у графі «Видачу листка непрацездатності дозволяю», який засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров’я.
- Графа «Звільнення від роботи» заповнюється внесенням послідовних записів про періоди непрацездатності:
1. у першому стовпчику «З якого числа» лікар арабськими цифрами вказує дату видачі ЛН (число, місяць, рік);
2. у другому стовпчику «До якого числа включно» словами лікар записує дату продовження ЛН (число і місяць);
3. у третьому стовпчику зазначаються посада та прізвище лікаря (завідувача відділення або голови ЛКК відповідно)
4. у четвертому стовпчику «Підпис та печатка лікаря»  запис засвідчується підписом лікаря та його печаткою.
5. Число і місяць, коли працівник має приступити до роботи, записують словами в графі «Стати до роботи». У цьому записі вказується прізвище лікаря, засвідчене його підписом та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». У разі смерті застрахованої особи в графі «Стати до роботи» зазначають «помер» і вказується дата смерті
- У разі продовження тимчасової непрацездатності лікар повинен підкреслити слова «Продовжує хворіти» і вказати номер нового ЛН.
- У разі коли допущено помилки в тексті, здійснюється його виправлення, що підтверджується записом «Виправленому вірити», підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності». Пункти 2 і 4 графи «Причина непрацездатності» виправленню не підлягають. Під час заповнення листка непрацездатності дозволяється не більше двох виправлень на бланку.
У разі втрати ЛН лікуючим лікарем видається дублікат ЛН за умови надання особою довідки з місця роботи про те, що виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за цим ЛН не проводилася. У верхньому правому куті ЛН зазначається «дублікат», у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується весь період непрацездатності, що засвідчується підписом і печаткою лікуючого лікаря та голови ЛКК. У медичній картці амбулаторного чи стаціонарного хворого робиться відповідний запис із зазначенням номера дубліката ЛН.
Отже, як сказано вище, для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності єдиною та необхідною умовою, яка підтверджує юридичний факт наявності права на її отримання, є належним чином оформлений листок непрацездатності. Обов’язок щодо перевірки правильності заповнення листка непрацездатності покладено на комісії із соціального страхування, створені роботодавцями.
Заповнення листка непрацездатності при направленні на огляд МСЕК.
ЛН містить кілька граф, у яких фіксується проходження хворим МСЕК та її висновок. У графі «Направлений до МСЕК» записується дата направлення документів хворого до МСЕК, що підтверджується підписом голови ЛКК. У графі «Оглянутий у МСЕК» зазначається дата огляду хворого. У рядку «Висновок МСЕК»  робиться відповідний запис, що засвідчується підписом голови МСЕК та печаткою МСЕК: 
- "визнаний інвалідом певної групи та категорії";
- "інвалідом не визнаний, потребує долікування";
- "інвалідом не визнаний, працездатний". 
У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності обов’язково вказується в ЛН і має збігатися з днем надходження (реєстрації) до МСЕК документів, потрібних для огляду хворого (п. 3.11 Інструкції). Цією датою ЛН закривається. Якщо інвалідність не встановлено, але працівника визнано непрацездатним, то на підставі висновку МСЕК ЛН продовжується за рішенням ЛКК закладу охорони здоров’я. Якщо працівника визнано працездатним, у графі «Стати до роботи» зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.
Заповнення листка непрацездатності виданого у зв’язку з вагітністю та пологами.
- у графі «Діагноз первинний» ― термін вагітності на час звернення;
- у графі «Діагноз заключний» ― орієнтовний термін пологів;
- у графі «Причина непрацездатності:» ― «вагітність та пологи»;
- у графі «Режим:» ― «амбулаторний та стаціонарний»;
- у графі «Звільнення від роботи» одним рядком записується сумарна тривалість відпустки з відміткою дати відкриття листка непрацездатності; (126 днів та 180 днів для жінок віднесених до І–ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС)
- у графі «Стати до роботи» ― дата закінчення відпустки по вагітності та пологах. (126-й день або 180-й день відповідно).
Листок непрацездатності, виданий у зв’язку з вагітністю та пологами, затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, для іногородніх жінок ― додатково керівником закладу охорони здоров’я. Листок непрацездатності завіряється печаткою закладу охорони здоров’я. Додаткові дні післяпологової відпустки при патологічних пологах і багатоплідній вагітності оформлюються окремим (додатковим) листком непрацездатності, який видається за місцем спостереження вагітної, і також як і основний ЛН, затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, а для іногородніх жінок ще й керівником цього медичного закладу. Цей ЛН видається на 14 календарних днів, крім жінок, яких віднесено до І–ІІІ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.
Здолбунівська МВД 
РОВ ФССзТВП Ірина Філонюк
 

Через спад економіки, зубожіння населення через стрімкий ріст цін на продукти харчування, комунальні послуги, ліки, а в осінньо-зимовий період ще й загострення епідемій, для багатьох застрахованих осіб актуальним стало питання оплати листків непрацездатності. Для людини, яка подала на підприємство, організацію чи установу листок непрацездатності важливо знати коли вона отримає своє матеріальне забезпечення. Проте, не кожна застрахована особа знає що її листок непрацездатності, перше ніж оплатиться має пройти певний шлях – від кадровика через комісію (уповноваженого) із соціального страхування до бухгалтера.

Рішення про призначення допомоги за листком непрацездатності приймає комісія(уповноважений) із соціального страхування не пізніше 10 днів з моменту надання документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність працівника. Рішення оформляється відповідним протоколом, який надається до бухгалтерії де проводиться розрахунок листка непрацездатності та розраховується розмір доомоги.

На наступному етапі бухгалтерії потрібно заповнити та подати до робочого органу Фонду соціального страхування заяву-розрахунок на отримання матеріального забезечення для застрахованих осіб. До заяви вносяться відомості окремо по кожному листку непрацездатності, вказуються нарахована сума допомоги та кількість днів, що підлягають оплаті.

Протягом 10 робочих днів після отримання виконавчою дирекцією заяви-розрахунку, на окремий рахунок страхувальника повинно надійти матеріальне забезпечення для виплати допомоги.

Отже, швидкість отримання коштів по Вашому листку непрацездатності, шановні застраховані особи, в більшості, всеж-таки залежить від людського фактору- як швидко голова (уповноважений) із соціального страхування призначить допомогу, а бухгалтер розрахує листок непрацездатності, сформує заяву-розрахунок та подасть до Фонду.

Наразі, Здолбунівською міжрайонною виконавчою дирекцією РОВ ФССзТВП своєчасно здійснюється фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб, станом на 20 листопада 2015 року заборгованість по оплаті листків непрацездатності відсутня.

За довідками та додатковою інформацією звертайтесь до дирекції Фонду за адресою: м. Здолбунів, вул. Грушевського, 25/300, або за тел. (03652) 2-24-55, 2-55-56 та в м. Острог за тел. (03654) 3-02-05.

Провідний спеціаліст Здолбунівської

міжрайонної виконавчої дирекції

Рівненського обласного відділення

Фонду соціального страхування з

тимчасової втрати працездатності Л.М. Прокопчук

Законом України від 28 грудня 2014 року №77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» з 2015 року за наполяганням Кабінету Міністрів України зупинено закупівлю путівок на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб, часткове фінансування за рахунок коштів соціального страхування дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв-профілакторіїв виробничих підприємств та вищих навчальних закладів.

За ініціативою Федерації профспілок України Спільний представницький орган об'єднань профспілок прийняв 21 вересня ц.р. рішення про звернення до Президента України з електронною петицією щодо внесення ним відповідною законопроекту для відновлення санаторно-курортного лікування працівників та оздоровлення дітей.

Така електронна петиція зареєстрована на сайті Президента України: https://petition.president.gov.ua/petition/10961

Прийняття закону дозволить забезпечити відновлення професійного здоров'я працівників, передусім зайнятих у шкідливих та важких умовах праці, профілактику захворювань, повноцінну роботу оздоровчих закладів та щорічно за рахунок коштів соціального страхування забезпечити санаторно-курортним лікуванням майже 250 тисяч працівників, оздоровлення біля 200 тисяч дітей, фінансово підтримувати 60 санаторіїв-профілакторіїв виробничих підприємств та 63 - навчальних закладів.

Для прийняття петиції до розгляду необхідно 25 тисяч підписів!

ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ на те, що система враховує лише персональні голосування, тому проголосувати 1 раз від усієї організації – це штучно зменшувати кількість голосів під петицією. Отже, Ви можете проголосувати під назвою організації, але разом з тим, ОБОВ'ЯЗКОВО мають проголосувати всі працівники ОСОБИСТО (бажано із залученням родини, друзів та знайомих), оскільки чим більше голосів під петицією – тим більше шансів, що петиція буде сприйнята на найвищому рівні.

Алгоритм голосування такий:

- треба зареєструватись на сайті, уважно заповнюючи та відмічаючи всі необхідні графи (у верхньому правому куті – слово «Реєстрація»);

- отримавши активацію Вашого облікового запису на вказану вами при реєстрації ел.адресу -перейдіть за посиланням нижче чи скопіюйте його у адресний рядок браузера і натисніть Enter;

- здійсніть авторизацію та проголосуйте.

 

Здолбунівська МВД РОВ ФСС з ТВП

       Міністерством юстиції введено новації, які сьогодні спрощують та покращують систему у сфері надання послуг з реєстрації нерухомості та бізнесу. Відтепер ключові документи можна отримати за допомогою онлайн–сервісів на сайті Мінюсту www.new.minjust.gov.ua. Зокрема, можна отримати розширену інформацію (довідку, витяг, виписку) про підприємство, нерухоме майно фізичних осіб (свідоцтво про право власності, витяг про державну реєстрацію, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в реєстрації прав) та зареєструвати бізнес. Документи із реєстрів можна просто роздрукувати на принтері, додаткові печатки чи інші види підтвердження їх достовірності не потрібні. Електронні виписки, витяги та довідки мають таку саму юридичну силу як і паперові. Незабаром через систему можна буде також отримати он-лайн-доступ до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також Системи електронної звітності арбітражних керуючих

      Пошук можливий за кодом ЄДРПОУ, повною назвою, директором, засновником компанії. Пошук у реєстрі нерухомого майна можливий за власником та адресою майна

      Виписки, довідки та витяги надаються анонімно. Єдиними ідентифікаторами можуть бути банківська картка та IP-адреса. Інформація про історію пошуків компаніям, щодо яких ведеться пошук, не надається. Під час реєстрації бізнесу потрібен електронний цифровий підпис.

      Слід зазначити, що якщо під час формування паперового документа, реєстратору доводиться витратити від 20 до 40 хвилин, то підготовка електронної виписки, довідки чи витягу відбувається автоматично в режимі он-лайн. Середній час підготовки документу – 15-30 секунд.

      Оплатити отримані документи можна карткою Visa/MasterCard. Мито перераховується на рахунок у Держказначействі, комісію у розмірі 3 грн. за обслуговування платежу отримує державний Ощадбанк.

     Достовірність виписки, довідки чи витягу легко перевірити, увівши в системі унікальний номер документа. Оскільки цей номер – у разі справжності – дає можливість завантажити весь оплачений раніше документ без обмежень, то перевірка реальності даних займе кілька секунд. Утім, слід зважати на те, що унікальний код підтверджує достовірність даних виключно на момент оплати документу.

На відміну від реєстраційних офісів, які переважно працюють лише в будні дні та у визначені години, он-лайн сервіси функціонують 24 години на добу, 7 днів на тиждень. При цьому забезпечується також цілодобова технічна підтримка за телефоном 0-800-50-70-70.

 

Здолбунівське районне

управління юстиції

      Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

     Безоплатна вторинна правова допомога полягає у забезпеченні захисту особи від обвинувачення, представництва особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складенні документів процесуального характеру.         Право на отримання такої допомоги мають малозабезпечені особи, а також особи, віднесені до певних соціально вразливих груп (діти-сироти, ветерани війни, реабілітовані особи, інші категорії осіб).

    Таку допомогу надають місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

    Повноваження та порядок діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги встановлюються Положенням про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що затверджується Міністерством юстиції України.

    Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

    Соціально незахищена категорія громадян, що бажають отримати правову допомогу та проживають на території Гощанського, Здолбунівського, Корецького, Костопільського, Острозького, Рівненського районів чи у м. Рівне можуть звертатися до Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який знаходиться за адресою: вул. Кавказька, 7, м. Рівне, Рівненська область (097)313-20-44, або за телефоном гарячої лінії [0 (800) 213 103 [цілодобово].

 

 

Здолбунівське районне

управління юстиції

         Звертаємо Вашу увагу на те, що 25 вересня 2015 року закінчується термін подачі юридичними особами державному реєстратору відомостей про своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та/або відомості про власника істотної участі засновника юридичної особи, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) за Формою 4, затвердженою наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження форм реєстраційних карток» від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 (пункт 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» від 14 жовтня 2014 року № 1701-VІІ зі зімінами).

 

 

Здолбунівське районне управління

юстиції Рівненської області