За статистичними даними останніх років рівень травматизму невпинно зростає. Реєструється також і високий рівень виходу застрахованих осіб на інвалідність від травм. Вищевказане значною мірою пов'язане з механізацією на виробництві та в побуті, електрифікацією та газифікацією, значним збільшенням кількості власного автотранспорту, зростанням споживання населенням алкоголю, ліків, наркотичних та токсичних речо­вин тощо.
Соціально-медичне значення травматизму визначається тим, що травми є суттєвою причиною смерті населення та виходу хворих на інвалідність, вони займають перше місце серед причин звернень хворих за амбулаторною хірургічною допомогою. Травми спричиняють великі економічні збитки на виробництві і в суспільстві, вони зумовлюють значні витрати на медичну допомогу, потребують соціальних виплат на лікування потерпілих та утримання інвалідів, які при цьому практично всі є особами працездатного віку. Так, за 9 місяців 2011 р. по Здолбунівській МВД зареєстровано 726 випадків побутового траматизму різного ступеня важкості. Це спричинило втрату працездатності застрахованих осіб в загальній кількості 10706 днів на суму 896,2 тис.грн.
За видами травм - перше місце (48%) посідали побутові травми, друге (26%) пошкодження, отримані при дорожньо-транспортних пригодах, третє (15%) - вуличні травми, четверте (11%) - травми, отримані під час бійки. Є підозра, що частина виробничих травм прихована під побутовий травматизм. Працівниками дирекції постійно уточнюються обставини нещасних випадків з метою виявлення такого приховування та здійснюється запобігання проведення виплат по таких листках непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Якщо проаналізувати причинні фактори виникнення травм, вони досить різноманітні і, як правило, в кожному конкретному випадку зустрічались одночасно по 2-3 причини. Серед них особиста необережність спостерігалась у 74% випадків, коли люди нехтували правилами особистої безпеки в побуті, або на виробництві. Необережність, особливо якщо вона допускається людиною в нетверезому стані, дуже часто призводить до прикрих наслідків та не рідко зустрічається при падінні з висоти, або засобів пересування. Часто потерпілі отримували травми при роботі в приватному господарстві без дотримання правил особистої безпеки перебуваючи в нетверезому стані. Взагалі ж, майже 17% інвалідів отримали травми, будучи нетверезими, при цьому, при різних обставинах.
Слід сказати, що лише 25% травмованих осіб по характеру травми (тяжкість, локалізація, її вид та інші) були з моменту травми приреченими на інвалідність. Решта потерпілих мали шанси уникнути інвалідності, але в силу ряду обставин цього не сталося. В одних випадках хворі несвоєчасно звертаються за медичною допомогою, чим втрачають час, потрібний для лікування і сприяють виникненню ускладнень і погіршенню наслідків лікування. В інших - медичними працівниками визначається невірна методика проведення лікувальних заходів, що производить до подібних наслідків.
Науковцями доведено, що в побутовому травматизмі 98% травм виникають при умовах і обставинах, які можна було б усунути і, природно, ці травми можна було б попередити.
Отже, враховуючи вищевикладене особливого значення набуває профілактика травматизму.
Профілактика транспортного травматизму пов'язана з обов'язковим дотриманням правил вуличного руху водіями і пішоходами, утриманням упорядкованими дороги і вулиці, усуненні технічних недоліків в транспортних засобах, підвищення почуття відповідальності у населення за дотримання правил вуличного руху.
Для профілактики побутового травматизму при використанні техніки в домашніх умовах (електродриль, електропилка, соломорізка і т.д.) доцільно в магазинах, які продають цю техніку, мати куточки по техніці безпеки, в яких мають пройти первинний інструктаж з техніки безпеки бажаючі придбати вищеназвані технічні засоби.
Профілактика виробничого травматизму повинна бути направлена на усунення організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних причин виробничих травм і нещасних випадків.

Директор С.В.Гридін


Виконавець: Скрипін В.С.
тел. 2-24-55