10 червня 2021 року стартує прийом документів кандидатів до складу Молодіжної ради

 

Кандидат до складу Молодіжної ради повинен відповідати таким вимогам:

 •  Громадянство України.
 •  Вільне володіння державною мовою.
 • Активна життєва позиція та громадська активність.
 • Вік з 14 до 35 років на момент оголошення про проведення конкурсного відбору.
 • До участі у конкурсі не допускаються:
 • Особи, які не відповідають встановленим вимогам.
 •  Особи, які несвоєчасно надали документи або надали їх не в повному обсязі чи такі, що не відповідають установленим вимогам.

 Порядок проведення конкурсного відбору

Відбір здійснюється на конкурсній основі шляхом подачі анкет (Додаток 1), в яких учасники конкурсу відображають свій досвід, власне бачення розвитку молодіжної політики у Здолбунівській міській територіальній громаді та конкретні проекти, що будуть втілені ними у якості членів Молодіжної ради. Анкети подаються в Здолбунівську міську раду протягом 20 календарних днів з моменту оголошення конкурсу.

Скачати АНКЕТУ можна, натиснувши на Додаток 1

Разом з анкетою подається наступний пакет документів:

 • Для інститутів громадянського суспільства:

- копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства та/або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- копія статуту інституту громадянського суспільства;

- витяг з протоколу засідання керівного органу інституту громадянського суспільства засвідчене печаткою (у разі наявності) з рішенням про делегування кандидата до складу Молодіжної ради;

- письмова згода делегованого представника до Молодіжної ради на обробку його персональних даних.

 • Для громадських ініціатив:

- інформаційна довідка про заснування, склад громадської ініціативи та результати діяльності громадської ініціативи протягом останнього року, підписана керівником громадської ініціативи;

- лист про делегування кандидата до складу Молодіжної ради, підписаний керівником громадської ініціативи;

- письмова згода делегованого представника до Молодіжної ради на обробку його персональних даних.

 •  Для органів студентського та учнівського самоврядування:

- копія положення про орган студентського чи учнівського самоврядування;

- витяг з протоколу засідання керівного органу студентського чи учнівського самоврядування з рішенням про делегування кандидата до складу Молодіжної ради;

- письмова згода делегованого представника до Молодіжної ради на обробку його персональних даних.

 • До анкети та обов'язкового пакету документів можуть також подаватися рекомендаційні листи від викладачів, керівників організацій, підприємств, в яких кандидати навчалися чи навчаються, проходили стажування чи працювали тощо. Рекомендації мають обов’язково містити контакти особи, яка надає рекомендацію.

Надіслані анкети протягом 15 календарних днів оцінюються Комісією.

Відбір здійснюється відповідно до рейтингу анкет. Рейтинговий список складається та затверджується Комісією на основі виставлених оцінок.

Кожен член Комісії виставляє кожному кандидату оцінку від одного до п'яти, виходячи з таких критеріїв:

- досвід кандидата (дослідження та публікації, наукова діяльність, громадська діяльність, участь та організація заходів для молоді);

- наявність власного проекту/проектів для молоді, що буде втілено особою під час роботи членом Молодіжної ради;

- бажання зробити свій внесок у впровадження молодіжної політики Здолбунівської міської територіальної громади у якості члена Молодіжної ради.

Комісія залишає за собою право на проведення співбесіди з будь-яким кандидатом для з'ясування додаткової інформації та прийняття остаточного рішення.

Список кандидатів до складу Молодіжної ради при Здолбунівській міській раді, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Здолбунівською міською радою оприлюднюються не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Здолбунівської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

Вкладення:
Скачати цей файл (Додаток 1.docx)Додаток 1.docx[ ]13 Кб