Р І Ш Е Н Н Я

Від 27 квітня 2011 року 


Розглянувши клопотання завідувача ДНЗ «Ладоньки» Назаренко Т.Л., керуючись пунктом 1 статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року
№ 1055, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. З 01.06.2011 року перевести одну ясельну групу «В» з режимом роботи
12,0 год. на дошкільну молодшу групу «В» з режимом роботи 10,5 год..
2. З 01.06.2011 року встановити для ясельної групи «Б» режим роботи 12,0 год.
3. Завідувачу ДНЗ «Ладоньки» Назаренко Т.Л.:
3.1. Внести відповідні зміни в штатний розпис закладу.
3.2. Провести скорочення працівників у відповідності до нового штатного розпису (0,15 ставки помічника вихователя для дітей віком до 3-х років) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.О.Палія, а організацію виконання на завідуючу дошкільним навчальних закладом «Ладоньки» Назаренко Т.Л.

Міський голова  І.О.Ольшевський