Р І Ш Е Н Н Я

Від 21 грудня 2011 року 


Керуючись п.5 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити з 01.01.2012 структуру та загальну чисельність апарату управління міської ради та виконавчого комітету згідно додатку.
2. Завідуючій відділом з бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. внести відповідні зміни до штатного розпису.
3. Визнати такими, що втратили чинність рішення міської ради від 22.12.2004 №944, від 22.12.2004 №1031, від 19.10.2005 №1265, від 20.12.2006 №254, від 29.10.2008 №960.

Міський голова І.Ольшевський

 

Додаток
до рішення міської ради
від 21 грудня 2011 року
№ 365


Структура та загальна чисельність
апарату управління
міської ради та виконавчого комітету

Міський голова -1
Секретар ради -1
Заступник міського голови -1
Керуюча справами виконкому -1
Зав.відділом з бухгалтерського обліку та контролю -1
Зав.комунальним відділом з благоустрою міста -1
Зав.загальним відділом -1
Зав.юридичним відділом -1
Провідний спеціаліст з бухгалтерського обліку -1
Спеціаліст 1 категорії інженер по будівництву -1
Спеціаліст 1 категорії міський землевпорядник -2
Спеціаліст 1 категорії з питань соціального захисту населення -1
Спеціаліст 1 категорії по роботі з документами -2
Спеціаліст 1 категорії з бух. обліку -3
Оператор комп’ютерного набору -1
Секретар керівника -1
Водій -1
Прибиральниця службових приміщень -1,25
Сторож - 2

Всього: 24, 25


Секретар ради В.Капітула