Р І Ш Е Н Н Я
Від  16 березня 2016 року

                    
Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України,  розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( для встановлення комерційного об’єкта) по вулиці Кутузова, 17 громадянці Костюк Валентині Андріївні, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці Кутузова, 17     за рахунок  земель запасу житлової та громадської забудови.
2.Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 3251 (три тисячі двісті п’ятдесят одна) гривня  на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 25.01.2016 року).
 3. Продати земельну ділянку кадастровий номер 5622610100:00:001:0166  площею 41 квадратний  метр (0.0041)  гектара  за суму 3251 (три тисячі двісті п’ятдесят одна) гривня, громадянці Костюк Валентині Андріївні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( для встановлення комерційного об’єкта) по вулиці Кутузова, 17 за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови.
4.Доручити  міському голові  укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Громадянці  Костюк Валентині Андріївні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
6. Громадянці  Костюк Валентині Андріївні сплатити 100 % вартості земельної ділянки до підписання  договору купівлі-продажу.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова  Українець А.Ю.)  
8. Хід виконання перевірити в червні 2016 року.
Міський голова                                                                         І.О.Ольшевський