Р І Ш Е Н Н Я
від  16  березня  2016 року                                                                                   
Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 36 Земельного кодексу України, статтею 27  Закону України  „Про оренду землі”, розглянувши заяви громадян про продовження дії договорів оренди для  ведення  городництва, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Продовжити дію договору оренди землі для ведення індивідуального городництва   терміном  на  3 (три ) роки до  01.01.2019 року:
- Палащуку Юрію Єфремовичу, який проживає в місті Здолбунів по вулиці Церковна, 29 на земельну  ділянку  площею 0.01 гектара, терміном  на  3 (три) роки,  до 1.01.2019 року відповідно до договору № 184-99 від 17.04.1999.
2. Громадянам використовувати земельні ділянки виключно за цільовим призначенням.
3. Орендну плату встановити в розмірі 4.5 (чотири цілих п’ять десятих ) гривні за 0,01 гектара  в рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища голова  (Українець А.Ю.).
 
Міський голова                                                                           І.О.Ольшевський