Р І Ш Е Н Н Я
від 16 березня 2016 року                                                                              
Розглянувши рішення виконавчого комітету міської ради від 24 лютого 2016 року № 32 «Про виконання Здолбунівського міського бюджету за 2015 рік», керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, міська рада 
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік:
1.1.По загальному фонду:
-по доходах у сумі 26 941 090 грн.;
-по видатках у сумі 20 617 654 грн. з перевищенням доходів над видатками у сумі 6 323 436 грн..
1.2.По спеціальному фонду:
-по доходах у сумі  2 167 727 грн.;
-по видатках у сумі 11 124 012 грн. з перевищенням видатків над доходами у сумі 8 956 285 грн. на суму спрямованих залишків та коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Міський голова                                                     І.О.Ольшевський