Р I Ш Е Н Н Я

 

Від 10 червня 2015 року 

 

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8, пункту 10.2 статті 10 та статей 269-289 Податкового кодексу України, Земельного кодексу України, пункту 4 розділу ІІ Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Здолбунівська міська рада

В И Р I Ш И Л А :

1. Встановити з 01 січня 2016 року на території Здолбунівської міської ради податок на майно в частині плати за землю.

2. Встановити ставку земельного податку:

2.1. за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено:

- у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки (крім земельних

ділянок, зазначених у пунктах 3-5 цього рішення);

2.2. за земельні ділянки сільськогосподарських угідь:

- для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,1відсотка їх нормативної грошової

оцінки;

- для багаторічних насаджень – 0,03 відсотка їх нормативної грошової

оцінки.

3. За земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними товариствами, індивідуальними гаражами, земельний податок справляється у розмірі 0,03 відсотка нормативної грошової оцінки.

4. За земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, використання яких не пов'язано з функціональним призначенням цих територій та об'єктів, земельний податок справляється у розмірі 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

5. За земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту (крім земельних ділянок, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди і які оподатковуються на загальних підставах), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, земельний податок справляється у розмірі 0,25 відсотка нормативної грошової оцінки.

6. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, у тому числі зазначеними у пунктах 3-5 цього рішення, іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до пункту 2.1 цього рішення від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

7. Платники податку, об'єкт та база оподаткування, порядок обчислення податку та пільги щодо сплати, строки та порядок подання звітності про обчислення, строки та порядок сплати податку визначаються статтями 269-289 Податкового кодексу України.

8. Додатково до пільг, наданих статтею 282 Податкового кодексу України, звільнити від сплати земельного податку до бюджету міста :

8.1. парки комунальної власності ;

8.2. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

8.3. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

8.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

8.5. благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

8.6. підприємства житлово-комунального та комунального господарства міста (згідно з додатком до цього рішення), крім площ будівель (споруд) або їх частин, що надаються в оренду або належать на праві власності іншим суб'єктам.

9. Орендна плата за землю справляється відповідно до статті 288 Податкового кодексу України та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до чинного законодавства.

10. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч), з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), а організацію виконання та контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати податку здійснює Здолбунівська об'єднана державна податкова інспекція ГУ ДФС у Рівненській області.

 

Міський голова І. О. Ольшевський