Р І Ш Е Н Н Я

Від 17 грудня 2014 року

Керуючись пунктом 7, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою здійснення міською радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити план підготовки регуляторних актів на 2015 рік (додається).
2. На виконання статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» опублікувати інформацію про план підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Максимчук В.В.), а організацію його виконання – на секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова         І.О.Ольшевський