Р І Ш Е Н Н Я

від 26 листопада 2014 року

 
Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік ”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 7 лютого 2014 року № 1055 “Про міський бюджет на 2014 рік», від 19 березня 2014 року № 1061 , від 11 червня 2014 року № 1116 «Про спрямування вільних залишків та внесення змін до міського бюджету», від 23 квітня 2014 року № 1100, від 6 серпня 2014 року № 1158, від 15 жовтня 2014 року № 1182 «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік», а саме:
1. Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету, в тому числі доходи бюджету розвитку у сумі 46 627 грн., за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності у сумі 5 600 грн. та продажу землі у сумі 41 027 грн. (додаток 1).
Установити обсяг доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 3 640 627 грн.
2. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету, в тому числі бюджету розвитку у сумі 46 627 грн. (додатки 2, 3).
Установити обсяг видатків бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 5 598 713 грн. в тому числі за рахунок спрямування залишків у сумі 1 958 086 грн.
3. Розглянувши звернення розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів за тимчасовою класифікацією видатків та економічною класифікацією видатків (додатки 2, 3).
4. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 4).
5. Затвердити зміни до переліку місцевих та регіональних галузевих програм, затверджених у міському бюджеті на 2014 рік (додаток 5).
6. Додатки № 1-5 до цього рішення є невід’ємною частиною.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч).

Міський голова І.О.Ольшевський