Р І Ш Е Н Н Я

від 15 жовтня 2014 року

Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік ”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 7 лютого 2014 року № 1055 “Про міський бюджет на 2014 рік», від 19 березня 2014 року № 1061 , від 11 червня 2014 року № 1116 «Про спрямування вільних залишків та внесення змін до міського бюджету», від 23 квітня 2014 року № 1100, від 6 серпня 2014 року № 1158 «Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік», а саме:
1. Розглянувши звернення розпорядників коштів здійснити перерозподіл коштів за тимчасовою класифікацією видатків та економічною класифікацією видатків (додатки 1, 2).
2. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 3).
3. Затвердити зміни до переліку місцевих та регіональних галузевих програм, затверджених у міському бюджеті на 2014 рік (додаток 4).
4. Додатки № 1-4 до цього рішення є невід’ємною частиною.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч).


Міський голова І.О.Ольшевський