Р І Ш Е Н Н Я
від 23 квітня 2014 року

На підставі статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", Закону України "Про Державний земельний кадастр", Закону України "Про державну експертизу землевпорядної документації", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів", статей 12, 123, 124, 134, 186-1 Земельного кодексу України, Здолбунівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект Порядку надання в оренду земельних ділянок із земель Здолбунівської міської ради (додається).
2. У десятиденний термін рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
3. Рішення набуває чинності з дня оприлюднення.
4. Після затвердження порядку надання в оренду земельних ділянок із земель Здолбунівської міської ради провести перерахунок орендної плати суб’єктам господарської діяльності.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.) та тимчасово виконуючого обов’язки заступника міського голови Якубчика О.П.

Міський голова І. О. Ольшевський


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 23.04.2014 № 1102

П О Р Я Д О К
Надання в оренду земельних ділянок із земель Здолбунівської міської ради
1 .Загальні положення
1.1. Порядок надання в оренду земельних ділянок із земель Здолбунівської міської ради (далі - Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про плату за землю", „Про оренду землі", „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами" та інших нормативно-правових актів.
1.2.Порядок розроблено з метою визначення порядку справляння орендної плати за земельні ділянки у місті Здолбунів з питань, які не врегулюванні діючим законодавством.
1.3. Орендарями земельних ділянок можуть бути юридичні та фізичні особи, іноземні особи, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання і організації.
1.4. Орендодавцем є Здолбунівська міська рада. Дія цього Положення поширюється на землі в адміністративних межах міста Здолбунів.
1.5. Положення регламентує:
- порядок передачі в оренду земельної ділянки або її частини;
- правила та порядок визначення розміру орендної плати з врахуванням грошової оцінки земельної ділянки.
1.6. Підставою для укладання договору оренди є рішення Здолбунівської міської ради про передачу земельної ділянки (її частини) з обов'язковим визначенням категорії земель за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу України) і категорії земель за функцією використання.
1.7. Договір оренди землі - це угода сторін про взаємні зобов'язання, відповідно до яких орендодавець за плату передає орендареві (орендарям) у володіння, користування земельну ділянку на обумовлений договором термін.
В договорі оренди землі крім істотних умов договору можуть встановлюватися інші договірні зобов'язання.
Сторонами договору оренди земельної ділянки є власник земель в особі Здолбунівської міської ради (далі - Орендодавець) та зацікавлена особа (особи) в отриманні земельної ділянки в оренду (далі - Орендар, Орендарі).
1.8. Договір оренди земельної ділянки набирає чинності після досягнення домовленості з усіх умов, підписання його сторонами та державної реєстрації.
1.9 Об'єктами оренди є земельні ділянки, її частини.
1.10. Земельна ділянка або її частина може за згодою Орендодавця передаватись у володіння і користування іншій особі (суборенда) у разі переходу до неї права володіння і користування на будівлю (її частину) або споруду (оренда приміщень), що розташовані на земельній ділянці.
2. Принципи встановлення розмірів орендної плати за землю
2.1. Розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю обумовлюються у договорі оренди між Орендодавцем і Орендарем відповідно до цього Порядку та згідно з чинним законодавством України.
2.2. Розмір орендної плати за земельні ділянки встановлюється відповідно до їх функціонального призначення у розрізі економіко-планувальних зон м. Здолбунів згідно з нормативною грошовою оцінкою.
2.3. Річний розмір орендної плати за земельні ділянки комерційного використання, встановлюються:
• Обслуговування кіоску, павільйону, магазину, бару, аптеки, платних лікувальних закладів, платних навчальних закладів, павільйони по наданню платних послуг населенню площею до 100 кв. м.. - 10 % від нормативної грошової оцінки;
• Обслуговування літнього майданчика з розміщенням морозильної камери, бочки, лотка - 12 % нормативної грошової оцінки;
• Розміщення АЗС - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• Розміщення СТО, майданчика для миття автомашини - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• Розміщення та обслуговування водонапірних башт - 7 % від нормативної грошової оцінки;
• Обслуговування банківських установ - 10 % від нормативної грошової оцінки;
• Обслуговування ангарів, складів - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• Обслуговування ринку - 4 % від нормативної грошової оцінки;
• Обслуговування готелів, офісних приміщень - 4 % від нормативної грошової оцінки;
• Обслуговування об'єктів побуту (пошиття та ремонт одягу, взуття, хімчистки, пральні, лазні, ремонт годинників) - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• Розміщення автостоянки - 4 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки під об'єктами, діяльність яких є реалізація (продаж) друкованих видань - 3 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки зайняті під торгівлю виключно хлібобулочними та молочними виробам, дитячим харчуванням - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки виробничої діяльності площа яких становить до 0.5000 га. - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки виробничої діяльності площа яких становить понад 0.5000 га. - 4 % від нормативної грошової оцінки;
• Розміщення та обслуговування підприємств енергопостачання та газопостачання - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• Розміщення та обслуговування підприємств поштового та телефонного зв’язку - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки що виробляють та реалізують продукти харчування власного виробництва 4 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки на яких розташовані державні установи - 3 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки, що не ввійшли до даного переліку - 5 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки , які надані для промислового риборозведення - 3 % від нормативної грошової оцінки;
• За земельні ділянки , які надані для обслуговування житлового будинку (присадибної земельної ділянки) - 3 % від нормативної грошової оцінки;

2.4. Встановити розмір орендної плати за земельні ділянки надані для ведення огородництва на території м. Здолбунів в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земель міста.
2.5. Несплата орендної плати терміном більше 3-х місяців або самовільна зміна функції використання ділянки (її частини) є підставою для дострокового розірвання договору з ініціативи Орендодавця з вимогою відшкодування упущеної вигоди і сплатою Орендарем штрафних санкцій, передбачених договором оренди.
2.6. Підставою розірвання договору може бути:
а), взаємна згода сторін:
б), вимога однією зі сторін у випадку невиконання іншою стороною обов'язків, передбачених договором;
в), добровільна відмова Орендаря від оренди земельної ділянки або припинення діяльності Орендаря;
3. Порядок погодження розміру орендної плати

3.1. Підставою для визначення розміру орендної плати є нормативна грошова оцінка землі затверджена рішенням Здолбунівської міської ради.
3.2.Орендодавець на підставі рішення Здолбунівської міської ради щодо передачі в оренду земельної ділянки конкретного розміру, цільового призначення та дозволеного функціонального використання, відповідно до цього Порядку готує розрахунок річного розміру орендної плати і погоджує його з Орендарем.
3.3.Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу Орендодавця у разі зміни грошової оцінки земельної ділянки та у разі встановлення Верховною Радою України нових ставок земельного податку.
3.4.Орендар має право вимагати зменшення орендної плати у випадку виникнення форс-мажорних обставин.
3.5.Рішення про зміну розміру орендної плати за земельну ділянку приймає Здолбунівська міська рада відповідним рішенням за поданням Здолбунівської міської ради за погодженням з комісією з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища.
Розмір орендної плати не є сталим і змінюється у зв'язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки і внесенням змін на підставі вимог діючого законодавства та інших нормативних документів.
При зміні розміру орендної плати Орендодавець письмово повідомляє Орендаря.
3.6. Розрахункові ставки орендної плати підлягають коригуванню при встановленні Верховною Радою України нових ставок земельного податку та змін нормативної грошової (економічної) оцінки земель міста Здолбунів. Ставки орендної плати підлягають щорічній індексації відповідно до офіційного коефіцієнту індексації грошової оцінки земель.
4. Порядок справляння орендної плати за землю
4.1. Орендна плата за земельні ділянки справляється виключно у грошовій формі.
4.2. Орендна плата вноситься Орендарем щомісячно на бюджетний рахунок Здолбунівської міської ради рівними частинами
4.3. Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін не більше одного року.
4.4. Кошти від орендної плати за землю зараховуються до міського бюджету.


Секретар ради Капітула В. В.