Р І Ш Е Н Н Я

від 19 березня 2014 року

Керуючись пунктом 7, частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою здійснення міською радою повноважень, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських відносин на території міста, міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести доповнення до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого рішенням Здолбунівської міської ради від 18 грудня 2013 року № 959 «Про план підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік» (додається).
2. На виконання статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» оприлюднити доповнення до плану підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік в засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Максимчук В.В.), а організацію його виконання – на секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова І.О.Ольшевський