Р І Ш Е Н Н Я

від 7 лютого 2014 року

Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, рішенням районної ради від 7 лютого 2014 року № 636 “Про районний бюджет на 2014 рік”, рішенням виконавчого комітету від 22 січня 2014 року № 19 “Про проект міського бюджету на 2014 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі 22 575 157 грн.
Обсяг доходів загального фонду міського бюджету визначити у сумі 15 967 480 грн., в тому числі додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості в сумі 65 700 грн.; спеціального фонду бюджету – 6 607 677 грн. з урахуванням субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1 518 461 грн. , в тому числі бюджету розвитку – 3 594 000 грн. (додаток № 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 22 575 157 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду міського бюджету у сумі 15 967 480 грн. з урахуванням коштів, що згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік” передаються до районного бюджету в сумі 352 200 грн., та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 6 607 677 грн., в тому числі бюджет розвитку в сумі 3 594 000 грн.. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету у сумі 5 100 грн..
4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2014 рік, а саме,
- коштів, що передаються до районного бюджету з міського бюджету у сумі 352 200 грн.
5. Установити, що перерахування коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду міського бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів згідно із додатком 4 до цього рішення.
6. Затвердити перелік об’єктів (додаток 5), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці (код 2110);
- нарахування на заробітну плату (код 2120);
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);
- забезпечення продуктами харчування (код 2230);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);
- поточні трансферти населенню (код 2730);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620)
8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 8 353 469 грн. (додаток № 6).
9. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами..
10. Доручити виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2014 рік. Керівникам бюджетних установ забезпечити споживання бюджетними установами електроенергії, теплової енергії, води та водовідведення, природного газу в межах затверджених лімітів.
11. Надати право виконавчому комітету міської ради в процесі виконання міського бюджету:
- приймати рішення щодо можливості попередньої оплати при здійсненні процедури закупівлі робіт,
- здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.
При внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.
12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному чинним законодавством:
- позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
13. Додатки № 1-6 до цього рішення є невід’ємною частиною.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики (голова А.Й.Броніч).

Міський голова І.О.Ольшевський