Р І Ш Е Н Н Я
Від 18 грудня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України та розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд по вулиці 8 Березня, 35-г Товариству з обмеженою відповідальністю «Акрос», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що продається Товариству з обмеженою відповідальністю « Акрос» для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд по вулиці 8 Березня, 35-г, (кадастровий номер 5622610100:00:015:0311) за рахунок земель, що перебувають в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «Акрос ».
2. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 31358,00 (тридцять одна тисяча триста п’ятдесят вісім ) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 30.10.2013 року).
3. Продати земельну ділянку площею 1893 квадратних метрів (0.1893) гектара (кадастровий номер 5622610100:00:015:0311) за суму 31358,00 (тридцять одна тисяча триста п’ятдесят вісім ) гривень, Товариству з обмеженою відповідальністю «Акрос» для розміщення та експлуатації основних , підсобних і допоміжних будівель та споруд по вулиці 8 Березня, 35-г, в місті Здолбунів за рахунок земель, що перебувають в оренді Товариства з обмеженою відповідальністю «Акрос».
4. Доручити міському голові в десятиденний термін укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Товариству з обмеженою відповідальністю «Акрос» виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
6. Товариству з обмеженою відповідальністю «Акрос» сплатити 100 % вартості земельної ділянки на протязі 3 (трьох) днів після підписання договору купівлі-продажу.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.) та заступника міського голови Палія О.О.
8. Хід виконання перевірити в січні 2014 року.

Міський голова І.О.Ольшевський