Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 червня 2013 року

 
Керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-ІV , розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Здолбунова, розроблену ПП ПВЦ «Лендбуд – Вест», міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель міста Здолбунова із показниками базової вартості та грошової оцінки 1 м2 забудованих земель в розрізі економіко - планувальних зон з показниками наведеними в додатку № 1.
2. Міському землевпоряднику до 01.10.2013 розробити проект порядку нарахування орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення та винести на затвердження чергової сесії .

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.) та заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський.