Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 червня 2013 року

 
Керуючись статтями 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши пропозицію депутата Мельничука І.Є., голови постійної депутатської комісії з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Доповнити статтю 21 розділу V Регламенту роботи Здолбунівської міської ради затвердженого рішенням міської ради від 23 грудня 2010 року №11 (із змінами від 08 червня 2011 року , рішення №173 та 20 березня 2013 року №775) пунктом 21.14 наступного змісту:
«21.14 Вносити на розгляд сесії питання для повторного розгляду не раніше, як через рік ».
2. Зміни до регламенту вступають в дію з моменту їх прийняття.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку (голова Шевченко М.О.) та секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова І.О.Ольшевський