Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 березня 2013 року

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 118, 121, 158 Земельного кодексу України. заслухавши інформацію спеціаліста-землевпорядника Лідіча В. І. про затвердження акту від 27.08.2012 про встановлення, погодження та закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність громадянину Савицькому Олегу Георгійовичу та громадянину Савицькому Еріку Олеговичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Д. Галицького, 6, що межує із земельною ділянкою громадянки Фурс Надії Віталіївни, яка безпідставно відмовляється погодити межу при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо складання державного акту на право власності на земельну ділянку розробленою Товариством з обмеженою відповідальністю «Земляприватінформ», міська рада

В И Р І Ш И Л А:
Затвердити акт від 27.08.2012 про встановлення, погодження та закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передається у власність громадянину Савицькому Олегу Георгійовичу та громадянину Савицькому Еріку Олеговичу для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Д. Галицького, 6 , по суміжності із земельною ділянкою громадянки Фурс Надії Віталіївни.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О.
Міський голова І.О.Ольшевський