Р І Ш Е Н Н Я
Від 08 червня 2011 року № 263

 

Про затвердження технічної документації щодо складання
договору оренди земельних ділянок Публічному акціонерному
товариству « Волинь - Цемент» для розширення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
( шламопроводу ), на території міста Здолбунів.

Розглянувши технічну документацію, розроблену Приватним підприємством «Рівнебудземпроектсервіс» щодо складання договору оренди земельних ділянок Публічному акціонерному товариству « Волинь - Цемент» для розширення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд ( шламопроводу ), на території міста Здолбунів та керуючись статтями 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,124,125,126, Земельного кодексу України, Законом України « Про оренду землі», міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію щодо складання договору оренди земельних ділянок загальною площею 15854 квадратних метрів (1.5854 гектара) терміном на 5 ( п’ять ) років, Публічному акціонерному товариству «Волинь - Цемент», в тому числі: ділянка № 1 площею 458 квадратних метрів (0.0458 гектара), ділянка № 2 площею 2090 квадратних метрів (0.2090 гектара), ділянка № 3 площею 13306 квадратних метрів (1.3306 гектара) для розширення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд ( шламопроводу ), на території міста Здолбунів, за рахунок земель що перебували в оренді ВАТ « Волинь-Цемент »

2. Передати земельну ділянку загальною площею 15854 квадратних метрів (1.5854 гектара) в оренду терміном на 5 ( п’ять ) років Публічному акціонерному товариству « Волинь- Цемент», в тому числі: ділянка № 1 площею 458 квадратних метрів (0.0458 гектара), ділянка № 2 площею 2090 квадратних метрів (0.2090 гектара), ділянка № 3 площею 13306 квадратних метрів (1.3306 гектара) для розширення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд ( шламопроводу ), на території міста Здолбунів, за рахунок земель що перебували в оренді ВАТ « Волинь-Цемент»
3. Орендну плату за використання земельної ділянки встановити в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки земель міста.


4. Публічному акціонерному товариству « Волинь- Цемент» в місячний термін укласти договір на оренду земельної ділянки з міською радою та провести його державну реєстрацію.

5. Встановити , що плата за використання орендованої земельної ділянки сплачується з моменту прийняття даного рішення.

6. Публічному акціонерному товариству « Волинь- Цемент» земельну ділянку використовувати суворо за цільовим призначенням.

7. Спеціалісту – землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, та податкової політики (голова Броніч А.Й.), та заступника міського голови Палія О.О.

9. Хід виконання перевірити в серпні 2011 року.

Міський голова І. О. Ольшевський