Додаток
до рішення міської ради
№ 99 від 16.03.2011 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Здолбунівський міський центр фізичного здоров’я
«Спорт для всіх»

1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністерства України, наказами Держкомспорту, Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, наказами відділів з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації та райдержадміністрації , а також цим Положенням.

2. Основною метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

3. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм, добровільність участі у заняттях фізичною культурою і спортом.

4. Основними завданнями Центру є:

- залучення широких верств населення до регулярних, оздоровчих занять, організація фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;
- формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;
- просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту;
- організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят, інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;
- обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення.


2

5. Центр:

- бере участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм з організації і здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- розробляє механізми впровадження Центром соціальних стандартів, нових форм і методів інноваційних технологій, оздоровчої рекреаційної та реабілітаційної роботи;
- організовує і проводить міські масові фізкультурно-спортивні заходи, змагання, конкурси, фестивалі, спортивні свята за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- проводить соціальний моніторинг у місті щодо рівня залучення різних груп населення до занять масовим спортом та розробляє пропозиції з активізації цієї роботи;
- узагальнює і сприяє впровадженню у практику передового досвіду роботи з організації та забезпечення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності всіх груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

6. Центр у процесі виконання покладених на нього завдань:

- взаємодіє з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями всіх форм власності, фізичними особами;
- сприяє дитячим, молодіжним та іншим фізкультурно-спортивним формуванням, федераціям у реалізації ними власних фізкультурно- оздоровчих та спортивних ініціатив і проектів;
- залучає благодійні фонди, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності до розв’язання актуальних фізкульурно- оздоровчих та спортивних проблем населення.

Секретар міської ради В.Капітула