Р І Ш Е Н Н Я
Від 14 березня 2012 року 

 

Розглянувши заяву Синюка Володимира Олександровича про продовження дії договору оренди для ведення індивідуального городництва та керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 36 Земельного кодексу України, статтею 27 Закону України „Про оренду землі”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити дію договору оренди землі для ведення індивідуального городництва терміном на 3 (три ) роки до 01.04.2015 року Синюку Володимиру Олександровичу, який проживає в місті Здолбунів вулиці Дружби, 42 кв. 2 дію договору оренди землі № 16-93- ГТК від 24.08.1993 року на земельну ділянку площею 0.10 гектара по вулиці Я. Мудрого.
2. Громадянину Синюку Володимиру Олександровичу використовувати земельну ділянку виключно за цільовим призначенням.
3. Орендну плату встановити в розмірі 4.5 (чотири цілих п’ять десятих ) гривні за 0,01 гектара в рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Мельничук І.Є.), та заступника міського голови Палія О.О


Міський голова І.О.Ольшевський