Р І Ш Е Н Н Я

Від 14 березня 2012 року 


Розглянувши заяву Лис Н.М. про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування сина з приводу онкозахворювання, зважаючи на матеріальне становище, інші представлені документи, керуючись Програмою соціального захисту малозахищених верств населення на 2012 рік, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати одноразову матеріальну допомогу для лікування сина Лиса Я.Ю.:
- Лис Надії Михайлівні, яка проживає по вулиці Коперника, 61, квартира 47 в сумі 3000 / три тисячі / гривень.
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. виплатити вищезгадані кошти.

Міський голова І.О.Ольшевський