Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2015 року

Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетним кодексом України, рішенням виконавчого комітету від 11 грудня 2015 року № 266 "Про проект міського бюджету на 2016 рік", іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2016 рік:

- доходи міського бюджету у сумі 25 931 749 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 24 819 847 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 1 111 902 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 25 931 749 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 18 929 817 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі 7 001 932 грн., в т.ч. видатки бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 5 890 030 грн.;

- профіцит загального фонду міського бюджету 5 890 030 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5 890 030 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2016 рік по загальному фонду 18 929 817 грн. та спеціальному фонду 7 001 932 грн., в тому числі бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету у сумі 5 890 030 грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 5 100 гривень.

4. Затвердити на 2016 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 50 000 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці (код 2110);

- нарахування на оплату праці (код 2120);

- медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220);

- продукти харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270);

- інші виплати населенню (код 2730);

7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 10 035 370 грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

10. Доручити виконавчому комітету міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених на 2016 рік. Керівникам бюджетних установ забезпечити споживання бюджетними установами електроенергії, теплової енергії, води та водовідведення, природного газу в межах затверджених лімітів.

11. Надати право виконавчому комітету міської ради в процесі виконання міського бюджету:

- приймати рішення щодо можливості попередньої оплати при здійсненні процедури закупівлі робіт,

- здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету.

При внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

12. Додатки № 1-5 до цього рішення є невід'ємною частиною.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів та податкової політики

Міський голова І.О.Ольшевський

Вкладення:
Скачати цей файл (19.1.БЮДЖЕТ_2016.xlsx)19.1.БЮДЖЕТ_2016.xlsx[ ]50 Кб