З 1 січня 2011 року із набуттям чинності Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов”язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 р. № 2464 (далі – Закон), фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, беруть участь у загальнообов”язковому державному соціальному страхуванні у зв”язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, за умови добровільної сплати єдиного внеску.
Відповідно до ст.10 Закону №2464, фізичні особи – платники єдиного податку у разі виявлення бажання брати добровільну участь у системі загальнообов”язкового державного соціального страхування подають до територіального органу Пенсійного фонду України заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та укладають Договір про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, який набирає чинності з дня його підписання і діє не менше одного року.
Згідно із ст. 9 Закону № 2464 та Типового Договору про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, який передбачений додатком 3 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-5, із внесеними до неї змінами постановою Пенсійного фонду України від 19.09.2011 №26-1 «Про затвердження змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», застрахована особа сплачує єдиний внесок щомісяця в розмірі, установленому в договорі про добровільну участь, за кожний місяць до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується.
Умови дострокового розірвання Договору про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні визначені ч. 7 ст. 10 Закону № 2464, а також визначені п. 7 Типового Договору про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Частиною 2 ст. 4 та ч. 3 ст. 6 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі - Закон № 2240) передбачено, що особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення відповідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відповідно до діючого законодавства.
Таким чином, особи, які прийняли добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, мають право на матеріальне забезпечення за умови сплати страхових внесків (з 1 січня 2011 року -єдиного внеску).
Отже, якщо добровільно застрахованою особою сплачено єдиний внесок за розрахунковий період і за місяць, в якому настав страховий випадок, то така особа має право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду.
Припинення сплати єдиного внеску, у тому числі на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, є порушенням умов Договору про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, який укладено між особою та органом Пенсійного фонду України, та суперечить положенням Інструкції № 21-5, якою визначено, що фізичні особи-підприємці беруть участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування на добровільних засадах протягом строку, визначеного у договорі про добровільну участь (діє до повного виконання сторонами взятих відповідно до договору зобов'язань), але не менше одного року.
Що стосується несплати єдиного внеску добровільно застрахованими особами у зв'язку з тим, що органи соціального захисту населення сплачують за них мінімальний страховий внесок, як за осіб, що отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то єдиний внесок у розмірі 33,2 % від розміру допомоги, що сплачується такими органами до Пенсійного фонду України, не розподіляється по фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, а спрямовується лише на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Здолбунівська міжрайонна виконавча дирекція ФССзТВП

За статистичними даними останніх років рівень травматизму невпинно зростає. Реєструється також і високий рівень виходу застрахованих осіб на інвалідність від травм. Вищевказане значною мірою пов'язане з механізацією на виробництві та в побуті, електрифікацією та газифікацією, значним збільшенням кількості власного автотранспорту, зростанням споживання населенням алкоголю, ліків, наркотичних та токсичних речо­вин тощо.
Соціально-медичне значення травматизму визначається тим, що травми є суттєвою причиною смерті населення та виходу хворих на інвалідність, вони займають перше місце серед причин звернень хворих за амбулаторною хірургічною допомогою. Травми спричиняють великі економічні збитки на виробництві і в суспільстві, вони зумовлюють значні витрати на медичну допомогу, потребують соціальних виплат на лікування потерпілих та утримання інвалідів, які при цьому практично всі є особами працездатного віку. Так, за 9 місяців 2011 р. по Здолбунівській МВД зареєстровано 726 випадків побутового траматизму різного ступеня важкості. Це спричинило втрату працездатності застрахованих осіб в загальній кількості 10706 днів на суму 896,2 тис.грн.
За видами травм - перше місце (48%) посідали побутові травми, друге (26%) пошкодження, отримані при дорожньо-транспортних пригодах, третє (15%) - вуличні травми, четверте (11%) - травми, отримані під час бійки. Є підозра, що частина виробничих травм прихована під побутовий травматизм. Працівниками дирекції постійно уточнюються обставини нещасних випадків з метою виявлення такого приховування та здійснюється запобігання проведення виплат по таких листках непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Якщо проаналізувати причинні фактори виникнення травм, вони досить різноманітні і, як правило, в кожному конкретному випадку зустрічались одночасно по 2-3 причини. Серед них особиста необережність спостерігалась у 74% випадків, коли люди нехтували правилами особистої безпеки в побуті, або на виробництві. Необережність, особливо якщо вона допускається людиною в нетверезому стані, дуже часто призводить до прикрих наслідків та не рідко зустрічається при падінні з висоти, або засобів пересування. Часто потерпілі отримували травми при роботі в приватному господарстві без дотримання правил особистої безпеки перебуваючи в нетверезому стані. Взагалі ж, майже 17% інвалідів отримали травми, будучи нетверезими, при цьому, при різних обставинах.
Слід сказати, що лише 25% травмованих осіб по характеру травми (тяжкість, локалізація, її вид та інші) були з моменту травми приреченими на інвалідність. Решта потерпілих мали шанси уникнути інвалідності, але в силу ряду обставин цього не сталося. В одних випадках хворі несвоєчасно звертаються за медичною допомогою, чим втрачають час, потрібний для лікування і сприяють виникненню ускладнень і погіршенню наслідків лікування. В інших - медичними працівниками визначається невірна методика проведення лікувальних заходів, що производить до подібних наслідків.
Науковцями доведено, що в побутовому травматизмі 98% травм виникають при умовах і обставинах, які можна було б усунути і, природно, ці травми можна було б попередити.
Отже, враховуючи вищевикладене особливого значення набуває профілактика травматизму.
Профілактика транспортного травматизму пов'язана з обов'язковим дотриманням правил вуличного руху водіями і пішоходами, утриманням упорядкованими дороги і вулиці, усуненні технічних недоліків в транспортних засобах, підвищення почуття відповідальності у населення за дотримання правил вуличного руху.
Для профілактики побутового травматизму при використанні техніки в домашніх умовах (електродриль, електропилка, соломорізка і т.д.) доцільно в магазинах, які продають цю техніку, мати куточки по техніці безпеки, в яких мають пройти первинний інструктаж з техніки безпеки бажаючі придбати вищеназвані технічні засоби.
Профілактика виробничого травматизму повинна бути направлена на усунення організаційно-технічних і санітарно-гігієнічних причин виробничих травм і нещасних випадків.

Директор С.В.Гридін


Виконавець: Скрипін В.С.
тел. 2-24-55