З цим питанням дуже часто звертаються, коли визначають розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності для жінок, які нещодавно вийшли з декретної відпустки і у яких страховий стаж менший 8 років. Якщо з періодом до 01.01.2011 року все більш-менш зрозуміло (така відпустка враховувалась до страхового стажу), то починаючи з 01.01.2011 року із введенням системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб у багатьох виникають сумніви щодо визначення величини страхового стажу.
Отже, з 1 січня 2011 року, період перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку не зараховувався до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, оскільки зарахування такого періоду не було визначено Законом № 2240, а виплата застрахованим особам допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яку здійснюють органи праці та соціального захисту населення, не належить до виплат, які передбачені окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Однак з набранням чинності Закону України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» щодо зарахування до страхового стажу періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку» від 19.11.2013 № 691 (далі – Закон № 691), з 14 грудня 2013 року період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку знову зараховується до страхового стажу. Також, у разі, коли особа перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку в період з 1 січня 2011 року до набрання чинності цим Законом, час відпустки зараховується до її страхового стажу.

Здолбунівська МВД РОВ ФССзТВП