Нерідко, особливо це стосується бюджетної сфери, у закладах, на підприємствах, установах та в організаціях з великою штатною чисельністю працівників, наявністю багато чисельних структурних підрозділів нарахування та виплата заробітної плати здійснюється централізовано. Відповідно, виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню з ТВП також здійснюється централізовано.
Як у такій ситуації вірно організувати роботу комісії із соціального страхування, щоб усі застраховані особи своєчасно та правильно отримали виплати та соціальні послуги за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?
Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.4.1 пункту 1.4 Положення про комісію із соціального страхування, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 23.06.2008 року № 25 (далі – Положення), на підприємствах, в установах, організаціях, де нарахування і виплата заробітної плати, а також виплата матеріального забезпечення по соціальному страхуванню та надання соціальних послуг здійснюються централізовано, створюється центральна комісія із соціального страхування підприємства, установи, організації (далі - центральна комісія підприємства).
При цьому, пунктом 1.5. Положення визначено, що за рішенням комісії із соціального страхування підприємства з числа її членів можуть створюватися робочі групи (призначатися представник, представники) для виконання практичної роботи по призначенню матеріального забезпечення, здійсненню заходів щодо зниження рівня захворюваності на підприємстві, проведенню оздоровчих заходів та інших напрямах страхової діяльності.
Враховуючи вищевикладене, з метою правильної та ефективної організації роботи центральної комісії підприємства доцільним є створення за рішенням центральної комісії із соціального страхування, в окремих закладах, установах, організаціях або структурних підрозділах, робочих груп (представників) центральної комісії із соціального страхування для виконання роботи щодо призначення матеріального забезпечення згідно вимог, визначених Положенням.

Провідний спеціаліст Здолбунівської МВД РОВ ФСС з ТВП
Гайналій В.М.