Останнім часом доволі часто постає питання призначення допомоги на поховання та надання необхідних документів для призначення допомоги.
Повідомляємо, що допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні (ст. 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" від 18.01.2001 № 2240):
- дружини (чоловіка);
- дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання - до 23 років;
- батька, матері;
- діда та баби за прямою лінією спорідненості.
При цьому, члени сім'ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо) не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи.
Допомога надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану (ч.4 ст.51 Закону 2240)
Допомога на поховання члена сім'ї застрахованої особи призначається застрахованій особі на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану, та довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім'ї на утриманні застрахованої особи.
Постановою правління ФСС з ТВП від 16.11.2011 року № 55, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 15 грудня 2011 року за №1453/20191, передбачена допомога на поховання в розмірі 2200 гривень.

Фонд соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності