До уваги мешканців міста!


26 лютого 2013 року з 10.00 до 12.00 год. відбудеться пряма телефонна лінія заступника голови Здолбунівської міської ради Палія О.О. за тел. 2-26-37.

РІЧНИЙ ПЛАН
закупівель на 2013 рік
КП «Здолбунівське» Здолбунівської міської ради Рівненської області
ЄДРПОУ 37992989


Здолбунівська міська рада на черговій сесії 20 березня 2013 року буде розглядати питання «Про стан та завдання автобусного сполучення на території міста Здолбунова».
Свої пропозиції та зауваження щодо даного питання просимо подавати в міську раду Приходька, 1 ( 2-й пов., приймальня міського голови або опускати у скриньку «Лист міському голові» в фойє на І-му пов. ) в місячний термін з дня опублікування повідомлення.
Виконавчий апаратДо уваги мешканців міста!


05 лютого 2013 року з 10.00 до 12.00 год. відбудеться пряма телефонна лінія секретаря Здолбунівської міської ради Капітули В.В. за тел. 2-45-47.

Лот №1
Права оренди земельної ділянки терміном на 5 років
площею - 0,003 га,
розташованої в Рівненській обл. м. Здолбунів,
вул. 8 Березня (в р-ні міського ринку).
Цільове призначення - для встановлення тимчасового об'єкту комерційного призначення.
Кадастровий номер - 5622610100: 00: 010: 0269.
Стартовий розмір річної плати - 1385,2 грн,
що складає від нормативної грошової оцінки - 10%
значення кроку до 0,5%,
Розмір реєстраційного внеску - 1000 грн,
розмір гарантійного внеску - 69 грн.
Лот №2
Права оренди земельної ділянки терміном на 5 років
площею - 0,0041 га,
розташованої в Рівненській обл. м. Здолбунів,
вул. Кутузова
Цільове призначення - для встановлення тимчасового об'єкту комерційного призначення
Кадастровий номер - 5622610100: 00: 001: 0166.
Стартовий розмір річної плати - 1045,59 грн,
що складає від нормативної грошової оцінки - 10%,
значення кроку до 0,5% .
Розмір реєстраційного внеску - 1000 грн,
розмір гарантійного внеску - 52 грн.
Лот №3
Права оренди земельної ділянки терміном на 5 років
площею - 0,015 га,
розташованої в Рівненській обл. м. Здолбунів,
вул. Заводська.
Цільове призначення - для встановлення тимчасового об'єкту комерційного призначення
Кадастровий номер - 5622610100: 00: 001: 0299.
Стартовий розмір річної плати - 5100,44 грн,
що складає від нормативної грошової оцінки - 10%
значення кроку до 0,5%.
Розмір реєстраційного внеску - 1000 грн,
розмір гарантійного внеску - 255 грн.
Внески сплачуються окремими платежами на р/р 26009705953117 в АТ Райффайзен банк „Аваль”,
мфо 380805, ЗКПО 23302583.
Додаткові умови: компенсація оплати вартості з підготовки та проведення торгів здійснюється за рахунок коштів переможця аукціону (покупця) після проведення торгів
Подати заяву та ознайомитись з документами на лот, в тому числі з текстом договору, що пропонується укласти на торгах, можна не пізніше, ніж за три робочі дні до їх проведення, з 9 до 17 год в робочі дні за адресою -
33028 м. Рівне, вул. Драгоманова, 27
Уповноважена особа Гончар Ніна Іванівна
тел. 0362 62-05-88
Організатор торгів - Здолбунівська міська рада.
Торги проходитимуть в приміщенні Рівненської товарної біржі - 33028 м. Рівне, вул. Драгоманова, 27
Початок об 11 год 20 грудня 2012 року
Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів.
Текст договору оренди.
Предмет договору
Орендодавець передає за результатами аукціону в оренду , а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку для встановлення комерційного об’єкту по вулиці _ в місті Здолбунів.
Об'єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею _ для встановлення комерційного об’єкту по вулиці _ в місті Здолбунів.
3. На земельній ділянці відсутні об’єкти нерухомого майна.
4. Земельна ділянка передається в оренду разом з – немає.
5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить _ грн.
6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню – не виявлено .
7. Інші особливості об'єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини – немає.
Строк дії договору
8. Договір укладено на 5 ( п’ять ) років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за тридцять днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.
Орендна плата
9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі в розмірі _ відсотків від нормативної грошової оцінки земель міста в рік ,згідно розрахунку (додаток № 1), що додається
10.Розмір орендної плати може переглядатись щорічно за вимогою орендодавця з урахуванням коефіцієнту індексації відповідно до вимог закону України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Зміна розміру орендної плати оформлюється шляхом внесення відповідних змін до додатку № 1 до цього договору.
11. Орендна плата вноситься у такі строки 1/12 частин річної орендної плати на р/р № 33216812700172 в ГУДК Рівненській області, МФО 833017, ЗКПО 13050200 щомісячно не пізніше 15 числа за звітним місяця .
12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.
13. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі:
зміни умов господарювання, передбачених договором;
зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;
погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;
в інших випадках, передбачених законом.
14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня згідно чинного законодавства.
Умови використання земельної ділянки
15. Земельна ділянка передається в оренду для встановлення об’єкту комерційного призначення.
16. Цільове призначення земельної ділянки – для обслуговування комерційного об’єкту .
17. Умови збереження стану об'єкта оренди – відповідно до законодавства України.
Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду
18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється з розробленням проекту її відведення за результатами аукціону.
19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду – переможцю земельних торгів провести благоустрій прилеглої території без права капітальної забудови.
20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у 10 денний строк після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.
Умови повернення земельної ділянки
21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.
Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов'язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.
22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшеної орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.
23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.
24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяний внаслідок невиконання орендодавцем зобов'язань, передбачених цим договором.
Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;
доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного
виконання орендодавцем умов договору.
25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.
Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки
26. На орендовану земельну ділянку не встановлено обмеження (обтяження) .
27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.
Інші права та обов'язки сторін*
28. Права орендодавця:
 вимагати від орендаря використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди, забезпечення екологічної безпеки землекористування шляхом додержання вимог земельного і природоохоронного законодавства державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі, своєчасного внесення орендної плати;
 вільного доступу до переданої в оренду земельної ділянки для контролю за додержанням орендарем умов договору.
29. Обов'язки орендодавця:
 передати в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;
 при передачі земельної ділянки в оренду забезпечувати відповідно до закону реалізацію прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;
 не вчиняти дії, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;
 попередити орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди.
30. Права орендаря:
 самостійно господарювати на землі з дотриманням умов договору оренди землі;
 за письмовою згодою орендодавця зводити в установленому законодавством, виробничі, культурно-побутові та інші будівлі і споруди;
 отримувати продукцію і доходи;
 переважного права на поновлення договору оренди;
 переважного права на придбання у власність орендованої земельної ділянки у відповідності до закону.
31. Обов'язки орендаря:
 приступати до використання земельної ділянки в строки, встановлені, договором оренди землі, зареєстрованим в установленому законом порядку;
 виконувати встановлені щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;
 у п’ятиденний строк після державної реєстрації договору оренди земельної ділянки комунальної власності надати копію договору відповідному органу державної податкової служби;
 своєчасно вносити орендну плату;
 при необхідності забезпечити цілодобовий доступ до існуючих на території земельної ділянки інженерних та інженерних комунікацій;
 повернути орендодавцеві земельну ділянку у належному стані після закінчення строку оренди;
 у разі заподіяння шкоди земельній ділянці відшкодувати шкоду та збитки орендодавцеві у повному обсязі.
 постійно підтримувати в належному санітарному стані орендовану територію та прилеглу територію ;
Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини
32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди чи його частини несе орендар.
Страхування об'єкта оренди
33. Згідно з цим договором об'єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період дії цього договору.
Зміна умов договору і припинення його дії
34. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.
35. Дія договору припиняється у разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
придбання орендарем земельної ділянки у власність;
викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
ліквідації юридичної особи-орендаря;
при не внесені оплати строком більше 6(шести) місяців;
Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.
36. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:
взаємною згодою сторін;
рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов'язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.
37. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається.
Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є – лише на вимогу однієї із сторін за рішенням суду в порядку, встановленому законом.
38. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є підставою для зміни умов або розірвання договору.
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору.
39. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.
40. Сторона, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.
Прикінцеві положення.
41. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.ДО ВІДОМА МЕШКАНЦІВ МІСТА

  •       Здолбунівська міська рада на черговій сесії 19 грудня 2012 року буде присвоювати назви трьом новим вулицям та двом провулкам міста, які розташовані в районі газобалонного складу. Пропонуються такі назви вулиць: Героїв Гурб, братів Єлінеків, «Просвіти», провулків: Острозький, Хоми Флегера.

      Свої пропозиції та зауваження просимо подавати в міську раду Приходька, 1 ( 2-й пов., приймальня міського голови) в місячний термін з дня опублікування повідомлення.

                                   Виконавчий апарат

10 жовтня 2012 року на черговій сесії Здолбунівської міської ради буде розглядатись питання про хід виконання рішення міської ради від 05.10.2011 № 277 «Про стан злочинності та охорони громадського порядку у місті Здолбунів».
Просимо всіх мешканців міста долучитись до обговорення даного питання.
Свої пропозиції та зауваження можна опустити у скриньку «Лист міському голові», яка знаходиться у міській раді по вулиці Приходька, 1 на першому поверсі, або в іншій формі, або подати в іншій формі.

Виконавчий апарат.

Програма свята:
11.00-12.00 Подячний молебень в храмах міста за Здолбунів та його мешканців.
12.00-12.30 Байк-пробіг «Ювілейний» вулицями міста.

 

Вулиця Шкільна
11.00-15.00 Святкові виставки-продажі продукції, виставка ретро-автомобілів.
Сквер по вул. Шкільній
11.00-15.00 «Алея майстрів» - виставка-продаж робіт та майстер-класи народних умільців, боді-арт від художньої школи-студії «Арт-маестро» м. Рівне, живі статуї.

 

Сквер буля диско-клубу «Шайба»
11.00-15.00 Фотовиставка «В об’єктиві - Здолбунів»;
виставки-презентації підприємств, торгових марок, громадських організацій, релігійних громад та політичних партій;
виставка-продаж книжкової продукції;
виставка виробів з уживаних матеріалів та речей «Друге життя»;
виставка-продаж декоративних дерев та кущів;
«Ігрове містечко» (батути, залізниця, вертольоти, будинок привидів, розважальна програма для дітей з клоунами, мильні бульбашки і т. п.).

 

Площа біля супермаркету «Колібріс» (вул. Шкільна)
12.20-12.40 Збір, реєстрація та шикування учасників святкування Дня міста.
12.40-12.55 Святкова хода трудових колективів, мешканців міста по вул. Шкільній.

 

Площа біля будинку побуту
13.00-13.30 Урочисте відкриття свята, привітанняміського голови та почесних гостей свята мешканцям міста. Церемонія нагородження.
13.30-14.30 Концерт творчих колективів м. Рівне «Лісова пісня», «Срібна терція», «Полісянка», модельної агенції «Стиль та мода» та ін.
14.30 Концерт переможця телеконкурсу «Голос країни-2» Павла Табакова.

 

Стадіон «Колос»
13.30 Чемпіонат області з футболу І ліга (юнаки) «Волинь»-«Сокіл» (Садове).
16.00 Чемпіонат області з футболу І ліга (дорослі) «Волинь»-«Сокіл» (Садове).

 

Міський гідропарк
15.00-23.00 Дитячі атракціони та продаж надувних кульок, сувенірів, дитячих іграшок.
15.00-19.00 Боді-арт та дитячий аквагрим від салону краси «Beauty».
16.00-16.30 Парад наречених «Дежавю».
16.30-17.00 Парад дитячих візочків «Креативчик», конкурсно-розважальна програма для дітей з клоунами, мильні бульбашки.
16.00-17.00 Показові виступи учасників технічних гуртків Станції юних техніків.
16.00-18.00 «Козацькі розваги» та спортивно-розважальна програма.
17.00-17.30 Показові виступи учасників секції дьорт-джампінгу (в районі «Алеї випускників»).
17.00-17.30 Вікторина «Екологія зблизька».
17.30-18.00 Показові виступи вуличних гімнастів «Street Workout».
17.30-18.00 Музично-драматична екологічна композиція «У пошуках синього птаха».
18.00-18.30 Майстер-клас з народних та сучасних танців «Нумо, потанцюємо!».
18.30-20.00 Концерт народного аматорського вокально-інструментального ансамблю «Візерунки» та реп-групи «Захід».
20.00-20.20 Фаєршоу «Зачарований вогонь».
20.20-20.30 Святкова феєрія небесних ліхтариків «Гарячі серця».
20.30-21.00 Виступ рок-групи «Схід».
20.00-23.00 Відеодискотека «Експресія».
22.00 Святковий феєрверк.

 

м.Здолбунів

9 вересня 2012 р.

Гідропарк 

 

З А П Р О Ш У Є М О
творчих, ініціативних батьків, дідусів та бабусь прийняти участь в параді дитячих візочків з малюком, який відбудеться 9 вересня 2012 року під час святкування 515-ої річниці міста Здолбунова в гідропарку орієнтовно о 1500-1700 год.

Всіх учасників чекають подарунки!

Суть даного дійства полягає в створенні батьками креативного, цікавого образу для дитячого візочка, свого малюка та для себе особисто індивідуального образу /казкового, мультиплікаційного, історичного, спортивного, фантастичного і т.п./.

Для реєстрації та за довідками звертатись за телефонами 0937281478? 2 - 28 - 41

Оргкомітет

УВАГА! УВАГА!
9 вересня 2012 року на святкуванні
Дня міста Здолбунова відбудеться
ПАРАД НАРЕЧЕНИХ «ДЕЖАВЮ»!
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у цьому заході.
У Вас є чудова можливість спробувати себе у ролі наречених чи згадати як це було вчора або багато років тому.
Потрібно тільки вдягнути весільну сукню та підбори.
Не зволікайте!
Позитивні враження гарантовані!
Реєстрація учасників за номерами телефонів: (097)2254239;(093)73132844;(066)4560263

Репетиція заходу відбудеться 7.09.2012
о 12.00 годині в міському гідропарку.

Ми чекаємо на Вас!

ОРГКОМІТЕТ

15 серпня 2012 року о 9.00 год. відбудеться сімнадцята сесія Здолбунівської міської ради.