Розділ ОВНС робочого проекту «Реконструкція котельні на вул. Шкільна, 40-б в м. Здолбунів» виконаний у 2020 році.
На даний час в котельні встановлені три водогрійні газові котли ТВГ-8М одиничною потужністю 8,3 Гкал/год з газовими подовими пальниками.
Реконструкція котельні передбачає заміну одного котла ТВГ-8М на сучасний водогрійний газовий котел «КОЛВІ-4000» тепловою потужністю 4,0 МВт з пальником з електронним керуванням R 515A M PR S UA A 1 65 EA виробництва Unigas. Два інші існуючі котли ТВГ-8М переводяться в резерв.
Встановлена теплова потужність котельні після реконструкції становить 20 Гкал/год або 23,3 МВт. Розрахункова продуктивність складає 3,585 Гкал/год або 4,169 МВт.
Відведення димових газів здійснюється в металеву димову трубу діаметром 800/860 мм та висотою 27 м, яка виконана із попердньоізольованих збірних елементів заводського виробництва. Збірні елементи складаються з нержавіючої сталі S=1,0 мм (внутрішня труба), що ізольовані пресованою мінераловатною базальтовою ватою товщиною S=30 мм у кожусі з оцинкованої сталі S=0,6 мм (зовнішня труба).
Для опалення приміщень котельні використовується існуюча система опалення. В якості опалювальних приладів використовуються регістри зі сталевих електрозварних труб по ГОСТ 10704-91 та чавунні секційні радіатори М140.

Існуюча система припливно-витяжної вентиляції забезпечує 3-х разовий обмін повітря за годину в котельному залі. Приплив повітря здійснюється за допомогою жалюзійних решіток у конструкції вікон. Витяжне повітря збирається з верхньої зони приміщення котельного залу за допомогою чотирьох існуючих дахових дефлекторів ЦАГИ Æ 630 мм.
Газопостачання котельні відбувається від міської мережі високого тиску, прокладеної з мінімальним гарантованим надлишковим тиском 3,2 кг/см2. Від місця підключення в існуючому ГРУ, газопровід Æ273х7,0 прокладено по стінах існуючої котельні. В якості основного палива застосовують природний газ середнього тиску теплотою згоряння 34 МДж/м3 від підведеної до котельні мережі газопостачання середнього тиску (зовнішніх міських мереж). Котельня обладнана існуючим вузлом обліку та регулювання природного газу. Для контролю загазованості котельні передбачено встановлення сигналізатора.
Ввід водопроводу виконано сталевою трубою діаметром 100 мм від міської водопровідної мережі і закільцьовано з пожежною водоймою об’ємом 100 м3, розміщеної на території котельні, що слугує як резерв холодної води. У котельні встановлено підвищувальні насоси К-20/30 для забезпечення необхідного напору води як з міського водопроводу так і з пожводойми. Котельня обладанується системою пожежного водопроводу і двома пожежними кранами у котельному залі.
Негативні впливи об’єкта на стан навколишнього природного середовища:
- клімат і мікроклімат - відсутній;
- повітряне - максимальні викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин наступні: діоксиду азоту - 0,2596 г/с, 3,6878 т/рік; оксиду вуглецю -0,1350 г/с, 9,2194 т/рік.
- водне - відсутній;
- геологічне середовище - відсутній;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти - відсутній.
Розрахунок забруднення атмосфери проведений за допомогою ПК «ЕОЛ 2000[h]» для розрахункового прямокутника 2000 х 2000 м з кроком 25 м з урахуванням значень фонових концентрацій. На основі проведеного розрахунку розсіювання одержані максимальні приземні концентрації діоксиду азоту, які не перевищують допустимих норм в межах розрахункового прямокутника і становлять 0,1098 ГДК.
Ступінь екологічного ризику планованої діяльності та впливу на умови життєдіяльності людини та природне середовище оцінюється як мінімальний при умові виконання всіх вимог, передбачених проектом в частині комплектації обладнанням, виконання робіт та експлуатації об’єкту.
Ресурсозберігаючі, захисні, відновлювальні, компенсаційні та охоронні заходи, розроблені в проекті, дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі розташування об’єкту, знизити до мінімуму вплив негативних факторів, що діють на повітряний простір.
Рішення, прийняті проектом, в цілому дозволяють підтримувати нормативну екологічну ситуацію за рахунок встановлення в паливній економічного теплогенеруючого обладнання сучасних моделей з високим коефіцієнтом корисної дії і низькими питомими показниками викидів забруднюючих речовин.
«Замовник» зобов'язується:
- отримати в Департаменті екології та природних ресурсів дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу;
- проводити сплату екологічного податку за забруднення довкілля.
За умови відсутності наднормативної кількості викидів забруднюючих речовин, можливих серйозних аварійних ситуацій, ступінь екологічного ризику об’єкта визначається як прийнятний.