Інвестор (замовник): КП «Здолбунівкомуненергія» Здолбунівської міської ради
Поштова адреса: 35701, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Шкільна, 40-а; тел. (03652) 2-49-34
2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти):
Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Шкільна, 40-б
3. Характеристика діяльності (об'єкта): реконструкція котельні на вулиці Шкільна, 40-б в м. Здолбунів
Технічні і технологічні дані: на даний час в котельні встановлені три газові водогрійні котли ТВГ-8М одиничною потужністю 8,3 Гкал/год з газовими подовими пальниками; реконструкція котельні передбачає заміну одного котла ТВГ-8М на сучасний водогрійний газовий котел «КОЛВІ-4000» тепловою потужністю 4,0 МВт з пальником з електронним керуванням R 515A M PR S UA A 1 65 EA виробництва Unigas. Два інші існуючі котли переводяться в резерв. Встановлена теплова потужність котельні після реконструкції становить 20 Гкал/год.
Транскордонного впливу немає.
Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: забезпечення тепловою енергією споживачів; зменшення непродуктивних витрат тепла; економія палива, водних ресурсів та електроенергії за рахунок застосування сучасних котлоагрегатів з високим коефіцієнтом корисної дії.

Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
- земельних: в межах існуючої земельної ділянки;
- сировинних: не потребує; - енергетичних (паливо, тепло):
а) витрати палива: природний газ 1084,6 тис. м3/рік (1262,8 ТУП/рік);
б) витрати тепла – 8132,7 Гкал/рік;
- трудових: 10 чол.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): траспорт
Підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт Замовника.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: забезпечення нормативної концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Розглядається в одному варіанті.
Необхідна еколого - інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потрібна;
Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє природне середовище:
- клімат і мікроклімат – не впливає;
- повітряне - при експлуатації котельні присутні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та акустичний вплив від роботи насосного обладнання; при будівництві присутні викиди від автотранспорту і будівельної техніки;
- водне – не впливає;
- грунт – не впливає;
- геологічне середовище - відсутні;
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти - відсутні.
- навколишнє соціальне середовище (населення) – не впливає.
- навколишнє техногенне середовище – не впливає.
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: тверді побутові
відходи вивозяться на сміттєзвалище; виробничі відходи при спалюванні природного газу котлами не утворюються
11. Обсяг виконання ОВНС: у відповідності з ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і
зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
12. Участь громадськості: матеріали робочого проекту будуть розглянуті на зборах всіх зацікавлених сторін, для чого «Заява про наміри» та «Заява про екологічні наслідки» опубліковуються в місцевій пресі.
Ознайомитись з матеріалами проекту ОВНС, надати запитання та пропозиції можна за адресою замовника.