1. Інвестор (замовник): Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця»
Поштова адреса і електронна адреса: 79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти): Україна, Рівненська обл.,перегон Озеряни–Здолбунів
3. Характеристика діяльності (об’єкта):
(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять екологічну небезпеку) «Реконструкція колії на перегоні Озеряни–Здолбунів непарна колія 134 км ПК 2 – 142 км ПК 5.»

Належить до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку відповідно допостанови КМ від 28 серпня 2013 року № 808.
Об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності ) СС 3.

Технічні і технологічні дані: реконструкція колії довжиною 8,4 км.

4. Соціально-економічна необхідність планової діяльності: Розробка проекту намічена згідно з планом капітальних інвестицій Львівської залізниці на 2019 р. та планом заходів підвищення надійності та безпеки при експлуатації залізничної колії.

5. Потреба в ресурсах при будівництва і експлуатації:
земельних (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне
користування, вид використування):
додаткового землевідводу не потребує.Земельна ділянка під будівництво знаходиться у власності акціонерного товариства "Укрзалізниця",
сировинних (види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела
одержання) щебінь – 15,235 м3, баласт щебеневий – 9445,41м3 , пісок – 3,67 м3.
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло):
Сумарна потреба в електроенергії - на період будівництва вирішується проектом організації будівництва.
водних (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення):
Тимчасове водопостачання будівельного майданчика передбачається: привозною водою, яка доставляється до місць виконання робіт автоцистернами від місцевих джерел та від існуючих в районі будівництва водопроводів. Для працівників передбачена привізна бутильована вода питної якості .

6. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспортне забезпечення на період будівництва вирішується проектом організації будівництва.
7. Екологічні та інші обмеження планової діяльності:
дотримання значень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;
дотримання норм шумового навантаження на межі санітарно-захисної зони;
дотримання норм зберігання та утилізації відходів відповідно до вимог санітарно-гігієнічних норм.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: вирішується проектом.

9. Можливі впливи планової діяльності (при будівництві і експлуатації) на
навколишнє середовище:
повітряне в межах нормативів.
водне в межах нормативів.
ґрунт в межах нормативів.
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає.
Заповідні об'єкти в межах будівництва відсутні.
геологічне середовище не впливає.
навколишнє соціальне середовище (населення) вплив позитивний.
Реконструкція колії надасть можливість забезпечити необхідні умови ефективного функціонування залізничного сполучення.
навколишнє техногенне середовище вплив в межах діючих нормативів
10 Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відходи, що утворюються під час будівництва, вивозяться згідно з лімітами та дозволами.

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до ДБН А.2.2-1 2003 п. 1.7

12. Участь громадськості інформування шляхом розміщення в засобах масової інформації Заяви про наміри. Ознайомлення з матеріалами проекту та ОВНС можливо за адресою: м.Львів, вул.Гоголя, 1 в робочі дні з 8.00 до 17.00 протягом 30 календарних днів з моменту публікації Заяви про наміри.