1. Ліквідувати статус обласних та районних державних адміністрацій.

2. Прийняти Положення про виконавчі комітети обласних та районних рад ( на період до чергових виборів до органів місцевого самоврядування повноваження по керівництву виконавчими комітетами покласти на голів відповідних рад).
3. Проводити обрання голів районної та обласної ради відповідними територіальними громадами на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
4. Вибори голів міських рад проводити відповідними територіальними громадами на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування з правом висування кандидатур шляхом самовисування, за поданням трудових колективів, зборів громадян за місцем проживання без умови обов’язкової підтримки політичних партій.
5. Внести зміни до законодавства, які дадуть можливість організувати роботу муніципальної міліції з повним її підпорядкуванням органам місцевого самоврядування.
6. Внести зміни до Бюджетного кодексу України і передбачити можливість фінансування видатків місцевих бюджетів , що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та видатків спеціального фонду місцевих бюджетів через банківські установи, тобто поза межами єдиного казначейського рахунку.
7. Внести зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» у п.1 ст.2 змінити сферу застосування Закону, а саме застосовувати за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює, або перевищує 300 тис. грн. ( у будівництві – 600 тис. грн.).
8. Відмінити екологічний податок за утилізацію автомобілів встановленого Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу» від 04 липня 2013 року.
9. Внести зміни до Бюджетного та Податкового Кодексів з метою встановлення та сплати транспортного податку в розмірі 70% до місцевих бюджетів.
10. Встановити сплату в місцеві бюджети не комунальними підприємствами, що знаходяться на території населених пунктів, до 10% податку на прибуток.
11. Внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 року № 1149 « Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» із змінами, а саме, викласти пункт 12 Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або міста в редакції вищевказаної Постанови від 08.12.2010 року, до внесення змін 12 січня та 14 вересня 2011 року, та враховувати для розрахунку обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів для міст районного значення та селищ міського типу кількість населення, що проживає на території органу місцевого самоврядування, як розраховується на даний час для сіл.
12. Внести зміни до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», щодо визначення механізмів врегулювання кількості бродячих тварин на території населених пунктів, коли їх кількість перевищує критичну масу.
Пропозиції надіслані :
Верховній Раді України,
Кабінету Міністрів України,
Асоціації Міст України