В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 жовтня 2011 року 


Розглянувши заяву Маркушиної В.А. про надання матеріальної допомоги на поховання чоловіка, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішенням виконавчого комітету міської ради від 28 лютого 2007 року № 59 «Про встановлення розміру допомоги на поховання», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати Маркушиній Валентині Аркадіївні, яка проживає по вулиці Січових Стрільців,3, міста Рівне, одноразову матеріальну допомогу на поховання чоловіка Маркушина Андрія Геннадійовича, в розмірі 450/чотириста п’ятдесят/ гривень, який до дня смерті ніде не працював та проживав по вулиці Пушкіна, 42, міста Здолбунів.
2.Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. виплатити вищевказані кошти.

Міський голова І.О.Ольшевський