В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 жовтня 2011 року 


Розглянувши лист фінансового управління Здолбунівської РДА від 25 жовтня 2011 року № 1-19/159, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.09 року № 1007-р «Про забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами (закладами) соціально-культурної сфери», керуючись пунктом 1 статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 7 Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року № 1055, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. З 01 січня 2012 року запровадити ведення бухгалтерського обліку в
дошкільних навчальних закладах міста «Ладоньки», «Усмішка», «Чебурашка», «Дзвіночок», «Грайлик» окремо в кожній установі.
2. З 01 січня 2012 року ввести в штати дошкільних навчальних закладів по штатній одиниці посади бухгалтера. Посадові оклади вищевказаних штатних одиниць встановити згідно діючих норм оплати праці.
3. Завідувачам дошкільних навчальних закладів міста Назаренко Т.Л., Кадлубіцькій Ж.В., Пасько Л.М., Климюк Г.П., Давидюк О.Ф.:
 3.1. До 30 грудня 2011 року здійснити реєстрацію відповідних закладів в органах ДПАУ, статистики, Пенсійному фонді та фондах соціального страхування.


3.2. Відкрити в Управлінні Державного казначейства в Здолбунівському районі для відповідного дошкільного закладу реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису та зарахування на цей рахунок коштів за надані установою платні послуги, а також благодійних внесків, грантів і дарунків).
3.3. До 15 грудня 2011 року укласти з відповідними підприємствами договори на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату телефонного зв’язку з 01 січня 2012 року окремо по відповідному дошкільному навчальному закладу.
3.4. До 01 січня 2012 року створити умови для організації та проведення бухгалтерського обліку у відповідних закладах.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету міської ради Вознюк С.О., а організацію виконання – на завідуючих дошкільних навчальних закладів міста.

Міський голова І.О.Ольшевський