В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 жовтня 2011 року 

 

Розглянувши клопотання завідувача ДНЗ «Ладоньки» Назаренко Т.Л., керуючись пунктом 1 статті 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2010 року
№ 1055, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. З 01 січня 2012 року ввести додатково в штатний розпис дошкільного
навчального закладу «Ладоньки» 0,125 штатної одиниці інструктора з фізкультури.
2. Завідувачу ДНЗ «Ладоньки» Назаренко Т.Л. внести відповідні зміни в штатний розпис закладу.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.О.Палія, а організацію виконання на завідувача дошкільним навчальних закладом «Ладоньки» Назаренко Т.Л.

Міський голова І.О.Ольшевський