В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я
Від 26 жовтня 2011 року 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Енергозбереженя Рівне», керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 7, 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити тарифи (в т.ч.ПДВ) на надання послуг з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії для бюджетних установ, що надаються ТОВ «Енергозбереження Рівне» в розмірі 1030,51 грн. за 1 Гкал. з
1 листопада 2011 року.
2. ТОВ «Енергозбереження Рівне» дане рішення оприлюднити у засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Палія О.О., а організацію його виконання на директора ТОВ «Енергозбереження Рівне» Я.М.Куцаба.

Міський голова І.О.Ольшевський