Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 вересня 2011 року


Заслухавши інформацію завідуючої відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І., керуючись статтею 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Подати на затвердження міської ради звіт про виконання міського бюджету за 1 півріччя 2011 року згідно додатків 1-4.

.

Міський голова І.О.Ольшевський