Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 листопада 2012 року


Розглянувши заяву Куценюк М.О. про надання матеріальної допомоги на поховання матері, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішенням виконавчого комітету міської ради від 28 лютого 2007 року № 59 «Про встановлення розміру допомоги на поховання», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати Куценюк Мирославі Олександрівні, яка проживає по вул. 2 Лютого,4, кв.46, міста Здолбунів, одноразову матеріальну допомогу на поховання матері Куценюк Алли Володимирівни, в розмірі 450 /чотириста п’ятдесят/ гривень, яка до дня смерті ніде не працювала та проживала по вищевказаній адресі.
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. виплатити вищевказані кошти.

Міський голова І.О.Ольшевський