Р І Ш Е Н Н Я

Від 25 липня 2012 року

 

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішенням виконавчого комітету міської ради від 28 лютого 2007 року № 59 «Про встановлення розміру допомоги на поховання», розглянувши заяву Клімович Н.І. про надання матеріальної допомоги на поховання сина, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати Клімович Ніні Іванівні, яка проживає по вулиці Незалежності,42, кв.1, міста Здолбунів, одноразову матеріальну допомогу на поховання сина Місько Андрія Йосиповича, в розмірі 450 /чотириста п’ятдесят/ гривень, який до дня смерті ніде не працював та проживав по вищевказаній адресі.
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. виплатити вищевказані кошти.

Заступник міського голови О.О.Палій