Розвиток та благополуччя дитини перебуває у прямій залежності від ступеня реалізації її прав. Права дитини є категорією прав людини. Утім діти потребують особливого захисту з боку держави, що передбачено міжнародними документами та національним законодавством України. Опікунська рада при Здолбунівському виконавчому комітеті, відповідно до покладених на неї повноважень, діє, керуючись Конвенцією ООН про права дитини, Цивільним та Сімейним кодексами України, законів України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, «Про попередження насильства в сім’ї», Указу Президента України „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, постанов Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, що стосуються роботи з дітьми. 
Діяльність опікунської ради зосереджена на захищені прав, інтересів малолітніх та неповнолітніх дітей, надання їм практичної, юридичної допомоги у розв’язанні різних питань. У даній роботі не обходиться без співпраці з різними установами та організаціями міста, а саме: з загальноосвітніми школами, відділами освіти, охорони здоров’я, у справах сім’ї та молоді, служби у справах дітей, з органами внутрішніх справ, з управлінням праці та соціального захисту населення, з прокуратурою району та інші.
Найважливішими правами дитини є майнові права та право власності на певне майно зокрема. А тому, щоб захищати дані права, при Здолбунівській міській раді працює дорадчий орган - комісія з питань захисту прав дитини. За 6 місяців 2012 року відбулось 6 засідань комісії. Зокрема, враховуючи рекомендації комісії, було підготовлено та видано 14 рішень щодо надання дозволу на здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, право користування або володіння яким мають діти. У задоволенні 3 (трьох) клопотань, а саме відділу державної виконавчої служби Здолбунівського районного управління юстиції було відмовлено з метою недопущення погіршення прав та інтересів дітей.
Під постійним контролем перебуває питання вчасної постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні, виховуються в сім’ях опікунів/піклувальників та до часу набуття ними визначеного правового статусу не мали впорядкованого житла. На сьогодні на пільговому квартирному обліку в місті перебуває 10 (десять) осіб, 7 (сім) з яких забезпечені кімнатами в гуртожитках.


2

За вищевказаний період відбулося 3 (три) засідання опікунської ради, де було розглянуто 4 (чотири) питання про подання висновку до районного суду
щодо призначення опікуна над особами, які в судовому порядку будуть визнані недієздатними.
З звітний період Здолбунівською міською радою було подано в управління праці та соціального захисту населення 3 (три) клопотання щодо поселення в спеціалізований заклад одиноких громадян міста.
На даний час на обліку в Здолбунівському виконавчому комітеті знаходиться 8 дітей-сиріт та 33 дитини, які залишилися без батьківського піклування та 4 дітей , які знаходяться під опікою в державних установах. На кожну дитину заведена особова справа з необхідним переліком документів. Щороку до 1 лютого опікуни /піклувальники подають звіт про виховання, утримання, а саме про хід виконання своїх обов’язків відносно вихованців.
Постійно проводиться вивчення матеріально-побутових умов житла сімей, де проживають діти-сироти та діти без батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. Їм надається юридична, психологічна, матеріальна допомога.
На 2012 рік була прийнята цільова програма соціального захисту мало- захищених верств населення міста, спрямована на реалізацію основних напрямків соціальної політики, якою передбачено виділення коштів для надання матеріальної допомоги на оздоровлення дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування. Згідно цієї програми виділено 6 (шість) тис.грн.
Для дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей з вадами здоров’я – таких дітей близько 200, було організовано безкоштовне відвідування циркових вистав.
Проблема соціального захисту підростаючого покоління ніколи не втратить своєї актуальності, адже діти – гарант самозбереження, здоров'я та поступу нації. Поліпшення умов розвитку дітей, особливо тих, які опинилися в скрутному становищі, має розглядатися як проблема національного значення, що потребує першочергового розв'язання, і, як передумова, сприятливого соціально-економічного та демографічного розвитку міста. Опікунською радою і надалі будуть вживатись всі необхідні заходи, в межах визначеної компетенції, щодо якнайкращого дотримання та захисту прав та інтересів дітей, формування у дітей здорового способу життя та профілактики негативних явищ.


Керуюча справами виконавчого комітету С.О.Вознюк