Р І Ш Е Н Н Я
Від 22 серпня 2012 року №


Розглянувши заяву Петрук В.О. про надання матеріальної допомоги на поховання сина, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішенням виконавчого комітету міської ради від 28 лютого 2007 року № 59 «Про встановлення розміру допомоги на поховання», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати Петрук Валентині Володимирівні, яка проживає по вулиці Міцкевича,23, кв.2, міста Здолбунів, одноразову матеріальну допомогу на поховання сина Петрука Валентина Олександровича, в розмірі 450 /чотириста п’ятдесят/ гривень, який до дня смерті ніде не працював та проживав по вищевказаній адресі.
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. виплатити вищевказані кошти.

Міський голова І.О.Ольшевський