Р І Ш Е Н Н Я
Від 22 серпня 2012 року №


Розглянувши заяву Войтановської Є.Й. про надання матеріальної допомоги на поховання сина, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», рішенням виконавчого комітету міської ради від 28 лютого 2007 року № 59 «Про встановлення розміру допомоги на поховання», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Надати Войтановській Єлизаветі Йосипівні, яка проживає по вулиця Княгині Ольги,23, кв.5, міста Здолбунів, одноразову матеріальну допомогу на поховання сина Войтановського Віктора Валентиновича, в розмірі 450 /чотириста п’ятдесят/ гривень, який до дня смерті ніде не працював та проживав по вищевказаній адресі.
2. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та контролю Лабік О.І. виплатити вищевказані кошти.

Міський голова І.О.Ольшевський