Додаток
до рішення Здолбунівської міської ради
№102 від 16.03.2011 року

ДОДАТОК до СТАТУТУ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ЗДОЛБУНІВВОДОКАНАЛ»
затвердженого рішенням сесії Здолбунівської міської ради №547 від 25 грудня 2003
року та зареєстрованого розпорядженням голови Здолбунівської райдержадміністрації
№9 від 14 січня 2004 року
/Додаток є невід’ємною частиною Статуту комунального підприємства «Здолбунівводоканал»/

Пункт 3 Статуту комунального підприємства «Здолбунівводоканал» викласти в наступній редакції:
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Головною метою діяльності підприємства є видобування підземних вод, а саме видобування питних вод (для централізованого або нецентралізованого водопостачання), забезпечення водопостачання, водовідведення та очистка стоків всіх абонентів, обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення у м. Здолбунів та в інших населених пунктах в зоні діяльності підприємства, з забезпеченням вимог по якості питної води, нормативної чистки вод та охорони навколишнього середовища, реалізація на підставі одержаних прибутків економічних та соціальних інтересів трудового колективу.
Свою діяльність підприємство здійснює згідно з чинним законодавством, а за кордоном керується правилами міжнародних договорів або міжнародних угод. 3.2. Основними видами діяльності підприємства є:
- експлуатація водопровідно - каналізаційних систем і об»єктів;
- технічний нагляд за будівництвом;
-і нтенсифікація діючих водопровідних і каналізаційних споруд;
- видача технічних умов на водопостачання та водовідведення при наявності вільних потужностей всім забудовникам, підприємствам, організаціям та умов приєднання абонентів до існуючих комунікацій;
- розробка та погодження схем водопостачання та водовідведення в населених пунктах, в зоні діяльності підприємства;
- збирання і оброблення стічних вод;
- розвідка, добування, переробка корисних копалин;
- встановлення, ремонт та сервісне обслуговування водолічильників, інших засобів вимірювання водопостачання та водовідведення;
- видобування підземних вод, а саме видобування питних вод (для централізованого або нецентралізованого водопостачання);
- обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення;
- комерційна, комісійна та посередницька діяльність, фірмова торгівля;
- користування надрами, експлуатація підземних прісних вод для централізованого водопостачання міст, населених пунктів в зоні діяльності підприємства;
- виконання будівельно-монтажних робіт по будівництву, реконструкції, капітального ремонту об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства;
- розробка проектно-кошторисної документації;
- транспортно-експлуатаційні послуги;
- забезпечення виробничих видів побутового обслуговування населення;
- ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів за замовленням населення. Підприємство може здійснювати інші послуги, що не заборонені законодавством України.


Секретар ради В.Капітула

Р І Ш Е Н Н Я

Від 16 березня 2011 року № 101

Розглянувши лист головного управління з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації, керуючись статтею 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на прийняття в комунальну власність територіальної
громади міста Здолбунів вартості виконаних робіт по об’єкту “Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво очисних споруд в м. Здолбунів» на суму 50,0 тис. грн. (фінансування здійснювалося в 2010 році за рахунок коштів природоохоронного фонду).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування ( голова постійної комісії Максимчук В.В.) та заступника міського голови Палія О.О.


Міський голова І.О.Ольшевський

Р І Ш Е Н Н Я

Від 16 березня 2011 року № 100

 

Розглянувши заяви жителів міста Здолбунів , керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про систему оподаткування» міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати згоду на безкоштовну передачу на баланс УЕГГ ПАТ
«Рівнегаз» мереж газових вводів та газопроводів, які належать:
- Броч Роману Йосиповичу, вулиця В.Івасюка,19 міста Здолбунів – діаметр газопроводу 45 мм. довжиною 8 п.м., орієнтовна вартість-1000 грн;
- Охману Станіславу Сазоновичу вулиця Львівська,16-б міста Здолбунів – діаметр газопроводу 40 мм. довжиною 8 п.м., орієнтовна вартість – 2000 грн.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв”язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування ( голова постійної комісії Максимчук В.В.), а організацію виконання на заступника міського голови Палія О.О.

Міський голова І.О.Ольшевський

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 16 березня 2011 року № 99

З метою створення умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом та підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення міста, керуючись Законом України "Про фізичну культуру і спорт", постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх",розпорядженням голови Рівненської ОДА №321 від 27 липня 2006 року «Про утворення міських центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та удосконалення їх роботи», дорученням голови Здолбунівської РДА № 01/04-71 від 15 грудня 2010 року, статтями 26,54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Організувати міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» на базі оздоровчого центру по вулиці І. Гончара,16.
2. Затвердити Положення міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Здолбунівської міської ради від 12 травня 2010 року №1624 «Про створення Здолбунівського міського центру фізичного здоров’я населення» .
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку (голова Шевченко М.О.)

Міський голова І. Ольшевський

 

Додаток
до рішення міської ради
№ 99 від 16.03.2011 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Здолбунівський міський центр фізичного здоров’я
«Спорт для всіх»

1. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністерства України, наказами Держкомспорту, Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради, наказами відділів з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації та райдержадміністрації , а також цим Положенням.

2. Основною метою діяльності Центру є створення сприятливих умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

3. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, диференційність, системність, індивідуальний підхід, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм, добровільність участі у заняттях фізичною культурою і спортом.

4. Основними завданнями Центру є:

- залучення широких верств населення до регулярних, оздоровчих занять, організація фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку;
- формування у громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;
- просвітницька робота з питань оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту;
- організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят, інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;
- обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення.


2

5. Центр:

- бере участь у розробленні та реалізації державних і регіональних програм з організації і здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- розробляє механізми впровадження Центром соціальних стандартів, нових форм і методів інноваційних технологій, оздоровчої рекреаційної та реабілітаційної роботи;
- організовує і проводить міські масові фізкультурно-спортивні заходи, змагання, конкурси, фестивалі, спортивні свята за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- проводить соціальний моніторинг у місті щодо рівня залучення різних груп населення до занять масовим спортом та розробляє пропозиції з активізації цієї роботи;
- узагальнює і сприяє впровадженню у практику передового досвіду роботи з організації та забезпечення фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності всіх груп населення за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;
- здійснює інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

6. Центр у процесі виконання покладених на нього завдань:

- взаємодіє з підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями всіх форм власності, фізичними особами;
- сприяє дитячим, молодіжним та іншим фізкультурно-спортивним формуванням, федераціям у реалізації ними власних фізкультурно- оздоровчих та спортивних ініціатив і проектів;
- залучає благодійні фонди, громадські організації, суб’єкти підприємницької діяльності до розв’язання актуальних фізкульурно- оздоровчих та спортивних проблем населення.

Секретар міської ради В.Капітула

Р І Ш Е Н Н Я

Від 16 березня 2011 року № 94

 

Заслухавши інформацію начальника Здолбунівського РВ УМВС України в Рівненській області Сірака Ю.Б. про стан боротьби зі злочинністю та охорону громадського порядку на території міста Здолбунова, керуючись пунктом 40 статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні “, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію начальника Здолбунівського РВ УМВС України в Рівненській області Сірака Ю.Б. про стан боротьби зі злочинністю та охорону громадського порядку на території міста Здолбунова, взяти до відома.


Міський голова І.О.Ольшевський

Р І Ш Е Н Н Я

Від 16 березня 2011 року № 93


Заслухавши інформацію заступника міського голови Палія О. О. та проаналізувавши стан виконання рішення Здолбунівської міської ради від 18.03.2009 року № 1109 «Про раціональне використання землі на території міста та надходження орендної плати за використання земельних ділянок», і врахувавши його виконання, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника міського голови Палія О. О прийняти до відома /інформація додається/.
2. Рішення від 18.03.2009 року № 1109 «Про раціональне використання землі на території міста та надходження орендної плати за використання земельних ділянок» залишити на контролі.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Палія О.О.
4. Хід виконання даного рішення заслухати в березні 2012 року.

Міський голова І.О.Ольшевський.

Р І Ш Е Н Н Я

Від 16 березня 2011 року № 92

На виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки, затвердженої Законом України від 24.06.2004 року №1869-IV зі змінами від 11.07.2009 року №1511-17, заслухавши інформацію заступника міського голови Палія О.О. та співдоповідь голови постійної комісії з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування Максимчука В.В., з метою покращання якості послуг, що надаються житлово-комунальними підприємствами, враховуючи Закон України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись пунктом 7 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Роботу комунальних служб міста по забезпеченню належного надання послуг населенню, якісного обслуговуванню житлового фонду , благоустрою міста визнати недостатньою.
2. Працівникам апарату управління міської ради та керівникам житлово-комунальних підприємств з 17 березня 2011 року активізувати роботу по забезпеченню виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2009-2014 роки
та Закону України «Про житлово-комунальні послуги».
3. Працівникам апарату управління міської ради :
3.1 До 01.04.2011 року розробити робочий план виконання даного рішення.
3.2 На базі одного з комунальних підприємств міста:
3.2.1 З 01.01.2012 року організувати надання послуг з прибирання
вуличної мережі (двірники).
3.2.2 З 01.01.2013 року організувати надання ритуальних послуг, утримання
доріг міста в зимовий період;
3.2.3 З 01.01.2014 року організувати надання послуг з обслуговування
вуличного освітлення;
3.3 До 01.09.2011 року навести порядок в місті з вивезенням твердих
побутових відходів, негабаритних і будівельних відходів.
3.4 Продовжити організаційну роботу по створенню Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, а саме:
3.4.1 До 01.05.2011 року спільно з Комунальним підприємством Міське будинкоуправління скласти перспективний план на 2011-2015 роки по визначенню будинків для створення в них Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
3.4.2 З 01.09.2011 року організувати навчання керівників Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та управителів будинків по підготовчій програмі;
3.4.3 До 01.01.2012 року створити в місті малу асоціацію керівників Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
3.4.4 До 01.11.2011 року підготувати програму підтримки Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
3.5 До 01.06.2011 року створити комісію по реформуванню житлово-комунального господарства в місті.
3.6 До 01.01.2014 року забезпечити виконання програми реформування житлово-комунального господарства міста Здолбунів.
3.7 З 17.03.2011 року при прийнятті рішень про надання будь-яких дозволів фізичним та юридичним особам – власникам вбудованих приміщень вимагати заключення угод на участь в експлуатаційних витратах.
3.8 З 01.05.20011 року систематично висвітлювати в районній газеті «Нове життя» інформацію під рубрикою «Чим живе місто» та на офіційній веб-сторінці Здолбунівської міської ради.
3.9 До 01.10.2011 року вивчити та узагальнити досвід Костопольської міської ради в питаннях організації роботи з благоустрою та утримання житлового фонду.
3.10 Заслухати керівників комунальних підприємств міста про проведену роботу на засіданні виконавчого комітету в листопаді 2011 року.
3.11 Передбачити кошти на придбання комунальному підприємству техніки, необхідної для виконання покладених на нього функцій:
- 2011 рік – сміттєвоза;
- 2012 рік – РУМ (піскорозкидача);
- 2013 рік – катафалка;
- 2014 рік – автовишки.
4. Керівникам житлово-комунальних підприємств міста Здолбунів (Хомич О.В., Мельник В.І., Гавриш А.М., Шавронська В.А.):
4.1 З 01.04.2011 року розпочати роботу по здешевленню надання житлово-комунальних послуг шляхом заключення персоніфікованих угод.
4.2 До 01.06.2011 року оптимізувати штати працівників апарату управління з метою підвищення рівня рентабельності.
4.3 До 01.07.2011 року проаналізувати колективні та повторні звернення громадян за 2010-2011 роки про незадовільне надання комунальних послуг і вжити невідкладних заходів для вирішення порушених в них питань.
4.4 З 01.04.2011 року організувати контроль за виконанням телефонних звернень громадян, в графіках прийому громадян передбачити прийом в позаробочий час та вихідні дні.
4.5 Вжити всіх необхідних заходів по погашенню заборгованості населення за надані житлово-комунальні послуги, регулярно висвітлювати виконання вказаних заходів у засобах масової інформації.
4.6 Систематично доповідати на сесіях міської ради про результати аудиторських перевірок підприємств при їх проведенні.
5. Комунальному підприємству «Міське будинкоуправління» (директор Хомич О.В.):
5.1 З 01.04.2011 року активізувати роботу будинкових комітетів і до 01.06.2011 року розробити та подати на затвердження «Положення про будинкові комітети».
5.2 З 01.04.2011 року забезпечити надання послуг з поточного ремонту
житлового фонду не менше, як 75% від нормативного.
5.3 До 01.05.2011 року провести персоніфікацію тарифу для будівель в
залежності від наявних у них відхилень від будівельних норм і правил, державних будівельних норм, а також для будівель, які не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, мають відхилення від параметрів, визначених для житлового фонду.
5.4 Постійно співпрацювати з керівниками підприємств, установ і організацій всіх форм власності по ліквідації заборгованості за житлово-комунальні послуги, допущеної їх працівниками.
5.5 До 01.06.2011 року створити на підприємстві цілодобову
диспетчерську службу та абонентський відділ, збільшити перелік платних послуг.
5.6 Систематично проводити перерахунок нарахувань за послуги з утримання житла в разі їх ненадання.
5.7 До 01.08.2011 року для частини працівників ліквідувати погодинну оплату праці та запровадити їх працю по нарядах-завданнях.
5.8 Прийняти на баланс наступні об’єкти комунальної власності в
наступні терміни :
- дороги – до 01.01.2012 року;
- сквери – до 01.06.2012 року;
- контейнерні майданчики, автобусні зупинки, інформаційні дошки та інформаційний стенд - до 01.01.2013 року;
- кладовища – до 01.01.2013 року.
- сміттєзвалища – до 01.05.2013 року;
- мережу освітлення - до 01.01.2014 року;
5.9 До 01.05.2011 року закінчити диференціацію послуг по кожному будинку з житлового фонду міста Здолбунів, що обслуговуються Комунальним підприємством Міське будинкоуправління.
5.10 До 01.05.2011 року привести тарифи за надання послуг по
обслуговуванню житлових приміщень та прибудинкових територій до рівня економічно обґрунтованих.
5.11 До 01.05.2011 року провести всі необхідні організаційні заходи щодо
утримання міського сміттєзвалища та ринку по торгівлі сільськогосподарською продукцією.
5.12 До 01.01.2012 року створити службу інспекторів по благоустрою для виявлення
та притягнення до адміністративної відповідальності мешканців міста, що грубо порушують «Правила благоустрою міста Здолбунів».
6. Комунальному підприємству «Здолбунівкомуненергія» (директор - Шавронська В.А.):
6.1 До 15.04.2011 року завершити енергетичний аудит об’єктів
теплопостачання і підприємства.
6.2 До 31.12.2011 року передбачити необхідні заходи по зменшенню питомих витрат електроенергії по котельням по вулицям Шкільній,40-б та Фабричній,1 міста Здолбунів.
6.3 До 31.12.2011 року завершити роботи по реконструкції ЦТП по вулиці Шевченка,202 міста Здолбунів під міні котельню.
6.4 До початку опалювального сезону 2011-2012 років забезпечити
заключення договорів з власниками квартир з індивідуальними системами опалення щодо плати за опалення місць загального користування.
7. Комунальному підприємству «Здолбунівводоканал» (директор
Мельник В.І.) :
З 01.04.2011 року забезпечити обслуговування та повірку приладів обліку води за рахунок коштів підприємства.
До 01.10.2011 року замовити та простежити за виготовленням проектно-кошторисної документації на будівництво КНС по вулиці Парковій в районі гідропарку.
До 31.12.2011 року закінчити виготовлення проекту на очисні споруди міста Здолбунів.
До 31.12.2012 року завершити роботи по прокладенню другої гілки водопроводу на селище цементників.
8. Товариству з обмеженою відповідальністю комунальних підприємств:
8.1 З 01.04.2011 року активізувати роботу по заключення угод по
вивезенню твердих побутових відходів та завершити її до 01.07.2011 року.
8.2 Навести належний порядок з освітленням по місту до 01.08.2011 року.
8.3 Навести належний порядок з вивезенням твердих побутових відходів з міста до 01.07.2011 року.
8.4 До 01.04.2011 року затвердити економічно обґрунтовані тарифи на вивіз твердих побутових відходів.
8.5 Навести належний порядок по наданню ритуальних послуг до 01.06.2011 року, створити диспетчерську службу та розглянути можливість визначення місця поховання та оформлення всіх необхідних довідок на території кладовища по вулиці Коперника міста Здолбунів.
9. Комунальному підприємству «Здолбунівське міське бюро технічної інвентаризації» (директор Гавриш А.М.):
9.1 З 01.04.2011 року при наданні послуг жителям міста враховувати наявність заборгованості по житлово-комунальним послугам.
9.2 До 01.04.2011 року створити систему інформування всіх комунальних підприємств міста Здолбунів про зміну власників квартир та будинків житлового фонду міста з метою обліку вказаного житлового фонду та стану заборгованості по ньому.
10. Міському голові Ольшевському І.О. :
10.1 Внести зміни в контракти з керівниками комунальних підприємств з урахуванням підсумків роботи підприємств за поточний рік.
10.2 Дотримуватися планів фінансування місцевих Програм.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування ( голова постійної комісії Максимчук В.В.), а організацію виконання на заступника міського голови Палія О.О. та керівників комунальних підприємств.
12. Хід виконання даного рішення заслухати в березні 2012 року.

Міський голова І.О.Ольшевський.