Р І Ш Е Н Н Я
Від 16 березня  2016  року
                
     Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 116, 118, 120, 121, 125, 126 Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян (учасників АТО)  про надання дозволу на розроблення проекту із землеустрою щодо  відведення  земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд на території міста Здолбунова,  міська рада
В И Р І Ш И Л А:
    1. Дати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд в районі вулиці Коперника за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови  Здолбунівської міської ради громадянам згідно додатку.
      2. Вищеперерахованим громадянам розробити проекти із землеустрою щодо  відведення  земельних  ділянок  у власність в одній із землевпорядних організацій, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт та  представити на розгляд та затвердження чергової сесії міської ради. 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова  Українець А.Ю.) 
Міський голова                                                                      І. О. Ольшевський 
Вкладення:
Скачати цей файл (Додаток №69.doc)Додаток №69.doc[ ]94 Кб
Р І Ш Е Н Н Я
Від 16 березня  2016 року                                                             
     Керуючись пунктом 3, частини 1 статті 26, пунктом 5, частини 4 статті 42, пунктом 2 статті 51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши пропозицію міського голови Ольшевського Ігоря Олександровича про введення в склад виконавчого комітету на посаду заступника міського голови з питань виконавчих органів ради Кондратюка  Володимира Віталійовича,  враховуючи рішення міської ради від 09 грудня  2015 року № 7 «Про  затвердження персонального складу виконавчого комітету Здолбунівської  міської ради», міська рада 
В И Р І Ш И Л А:
       Ввести в склад виконавчого комітету Здолбунівської міської ради  на посаду заступника  міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Кондратюка  Володимира  Віталійовича.  
Міський голова                                                                               І.Ольшевський
Р І Ш Е Н Н Я                         
Від 16 березня 2016  року  
                         
         Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями,   міська рада
В И Р І Ш И Л А:
          1. Внести до Регламенту роботи  Здолбунівської міської  ради сьомого скликання (надалі – Регламент), затвердженого рішенням міської  ради №10 від 09.12.2015, такі зміни: 
Пункти 25.8, 25.9  «Стаття 25. Порядок голосування на пленарних засіданнях міської ради» викласти у новій редакції:
Пункт 25.8. 
          Рішення  ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням. 
         Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. 
Пункт 25.9. 
1)Відкрите поіменне голосування – це голосування, при якому здійснюється фіксація результатів голосування кожного депутата ради з кожного проекту рішення. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснити своє право на голосування. Відсутність волевиявлення депутата на сесії міської ради за результатом розгляду проектів рішень є неприйнятним і розцінюється як ухилення від виконання депутатських обов’язків, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
Підрахунок голосів при відкритому поіменному голосуванні здійснюється за списками присутніх на сесії міської ради депутатів шляхом підняття депутатом вверх посвідчення депутата міської ради та фіксуванням лічильною комісією  результатів голосування депутатів в протоколі підсумків відкритого поіменного голосування з розгляду відповідного питання «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ», «НЕ ВЗЯВ УЧАСТІ (ЗУ «Про запобігання корупції»)», підрахунком та оголошенням результатів голосування (озвучуються прізвище, ім’я, по батькові депутатів меншості результатів голосування).   
За пропозицією головуючого, депутатів міської ради, об’єднані для обговорення питання порядку денного сесії міської ради, можуть бути проголосовані одним голосуванням, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.
Протокол підсумків відкритого поіменного голосування ведеться по кожному питанню окремо та є невід’ємною частиною протоколу засідання сесії міської ради.
Головуючий на засіданні оголошує повні результати голосування по кожному проекту рішення.
Протоколи підсумків поіменного голосування перевіряється та підписується секретаріатом та лічильною комісією». 
         2. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, соціального захисту, молодіжної політики та охорони громадського порядку (голова Базан Ю.О.) та секретаря ради Капітулу В.В.
Міський голова                                                                         Ольшевський І.О.
 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  19 лютого 2016 року                                                                                                                                                                  

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, з метою ефективного використання бюджетних коштів, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Програму благоустрою міста Здолбунів на 2016 рік, з внесеними змінами, згідно додатку 1.

2. Затвердити Програму підтримки комунальних підприємств, ОСББ та розвитку міста Здолбунів на 2016  рік, з внесеними змінами, згідно додатку 2.

3. Затвердити Програму капітальних ремонтів житлового фонду міста Здолбунів на 2016 рік, з внесеними змінами, згідно додатку 3.

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету, фінансів, податкової політики та реалізації  державної регуляторної політики (голова  Броніч А.Й.),  а організацію його виконання на секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова                                                                            Ольшевський І.О.

Вкладення:
Скачати цей файл (66.1_благ_2016_.2.doc)66.1_благ_2016_.2.doc[ ]135 Кб
Скачати цей файл (66.2_ППКП16.2.doc)66.2_ППКП16.2.doc[ ]89 Кб
Скачати цей файл (66.3_КР_02.16.doc)66.3_КР_02.16.doc[ ]61 Кб

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 лютого 2016 року                                                                       

        Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України, рішенням Здолбунівської районної ради від 15 січня 2016 року № 40 “Про внесення змін до районного бюджету на 2016 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 23 грудня 2015 року № 19 “Про міський бюджет на 2016 рік», а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на  369 628 грн. (додаток 1), в тому числі за рахунок: 

іншої субвенції із Здолбунівського районного бюджету на дошкільну освіту в сумі 350 100 грн.;

іншої субвенції із Здолбунівського районного бюджету на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу в сумі 19 528 грн.

2. Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 369 628 грн.(додаток 2), в тому числі за рахунок:

збільшення:

іншої субвенції із Здолбунівського районного бюджету на дошкільну освіту сумі 350 100 грн.;

іншої субвенції із Здолбунівського районного бюджету на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу в сумі 19 528 грн.

3. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету затвердити у сумі 25 189475 грн., обсяг видатків загального фонду міського бюджету затвердити у сумі 19 299 445 грн. з профіцитом загального фонду міського бюджету у сумі 5 890 030 грн.

4. Розглянувши клопотання одержувачів коштів міського бюджету, провести перерозподіл видатків за економічною класифікацією (додаток 2).

5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 3).

6. Затвердити зміни до переліку місцевих та регіональних галузевих програм, затверджених у міському бюджеті на 2016 рік (додаток 4).

7. Додатки № 1-4 до цього рішення є невід’ємною частиною.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, податкової політики та реалізації державної регуляторної політики (голова Броніч А.Й.).

Міський голова                                                                   І.О.Ольшевський

 

Вкладення:
Скачати цей файл (5.1_бюджет.xls)5.1_бюджет.xls[ ]123 Кб

Р І Ш Е Н Н Я

від 19 лютого 2016 року                                                                              

          Керуючись статтею 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши клопотання Комунального підприємства  «Здолбунівводоканал» та Комунального підприємства  Міське будинкоуправління з метою організації обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання та водовідведення та раціонального використання комунальної власності, міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

      1.Дати згоду на безкоштовну передачу автомобіля УАЗ-3909 державний №ВК 7609 ВІ з балансу комунального підприємства Міське будинкоуправління на баланс Комунальному підприємству «Здолбунівводоканал».

     2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Бабій О.О.), а організацію його виконання на директора Комунального підприємства «Здолбунівводоканал» Мельника В.І. та начальника Комунального підприємства «Міське будинкоуправління» Габрук В.А.

Міський голова                                                               І. Ольшевський                  

Р І Ш Е Н Н Я

Від 19 лютого 2016 року                                                       

         Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  враховуючи рішення Здолбунівської міської ради від 23.12.2015 №36 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Здолбунова квартири по вулиці Драгоманова, 15 квартира №2 в місті Здолбунові», акт приймання-передачі даної квартири, міська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А:

         1. Прийняти у комунальну власність територіальної громади міста Здолбунова квартири №2 по вулиці Драгоманова, 15  в місті Здолбунові від територіальної громади Здолбунівського району.

         2. Комунальному підприємству «Міське будинкоуправління» до 10.03.2016 прийняти на баланс та обслуговування вказану квартиру.

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування (голова Бабій О.О.), а організацію його виконання  на керуючу справами виконавчого комітету Вознюк С.О.

Міський голова                                                                           І.Ольшевський

Р І Ш Е Н Н Я

Від 19 лютого 2016  року                                                               

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист голови фракції  Радикальної партії  Олега Ляшка в Здолбунівській  міській раді, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Підтримати звернення до Президента України, Голови Верховної ради України щодо  внесення змін Конституції України (додається).

2. Направити дане рішення до Президента України, Голови Верховної ради України.

3. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.

4. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря ради Капітулу В.В.

Міський голова                                                                  І.Ольшевський

Додаток № 1

до рішення Здолбунівської міської ради

від 19 лютого 2016 року № 62

Президентові України

                                                              Порошенку Петру Олексійовичу

Голові Верховної ради України

Гройсману Володимиру Борисовичу

Шановні пане  Президенте, Голово Верховної ради України,

 народні депутати!

Кожен з вас делегований до керівництва державою українським народом захищати його право на свободу і гідне життя.

Свобода України, її Соборність та суверенітет нині перебувають під загрозою. Російські окупанти, які здійснили анексію Криму і розпочали страшну війну на Донбасі, воліють легалізувати свої загарбницькі дії і змусити міжнародну спільноту визнати псевдодержави - так звані ЛНР і ДНР, цілком підконтрольні Кремлю.

Узаконення дій терористів може відбутися шляхом прийняття Верховною Радою відповідних змін до Конституції, які передбачають особливий порядок місцевого самоврядування на окремих територіях Луганської і Донецької областей. По факту - це особливий статус Донбасу і легалізація влади терористичних угрупувань, які за підтримки російських окупантів і за їх безпосередньої участі вбивали і вбивають українських Героїв зі Збройних Сил та добровольчих батальйонів, вбивали і вбивають мирне населення, знищували і знищують збудовану за десятки років інфраструктури, вели і ведуть агресивну антиукраїнську пропаганду, переслідуючи і залякуючи проукраїнське населення.

Тому, розуміючи важливість прийняття змін до Конституції щодо децентралізації, необхідність яких ми на місцях усвідомлюємо найкраще, закликаємо вас заради захисту інтересів України та українців прийняти наступне історичне рішення - в жодному випадку не голосувати за зміни до Конституції, які стосуються особливого статусу Донбасу, як би його не називали, за красивою ширмою інших слів сховавши його справжню, жорстоку та приховану від суспільства сатанинську суть - узаконити окупантів, чий чобіт топче святу українську землю.

Сьогодні на вас дивиться вся країна. І лише від вас самих залежить, ким ви увійдете в українську історію - захисниками Соборності чи тими, хто розділить відповідальність за знищення України як єдиної держави.

Путінські зміни до Конституції - це плювок на могили тих, хто віддав життя за волю України під час війни з москалями на Донбасі.

Слава Україні!

Секретар ради                                                                                         В.Капітула

Р І Ш Е Н Н Я

Від 19 лютого 2016 року                                                           

              Керуючись статтею 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи рекомендації Українського інституту національної пам’яті, комісії з найменувань  та пам’ятних знаків  в місті Здолбунові щодо перейменування вулиць, топонімічна назва яких підлягає зміні,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Перейменувати  наступні вулиці  міста Здолбунова:

№ з/п Назва  станом на 19.02.2016 Назва, яка присвоюється
1. Вулиця Приходька Вулиця Василя Жука
2. Вулиця Ватутіна Вулиця Бориса Возницького
3. Вулиця Жовтнева Вулиця Покровська

2. Внести зміни до Повного  переліку назв вулиць   та актуальної нумерації  будинків на території міста Здолбунова затвердженого рішенням Здолбунівської міської ради  від 07.10.2009 року №1301.

3. Комунальному підприємству  Міське будинкоуправління до 01.05.2016 року  замінити аншлаги на перейменованих вулицях міста  Здолбунова та встановити  інформаційні таблички щодо особистостей іменами яких названі вулиці.

4. Рекомендувати відділу культури і туризму Здолбунівської райдержадміністрації вивчити питання  щодо процедури демонтажу пам’ятника Миколі Приходьку по вулиці І.Гончара в місті Здолбунові.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань управління комунальною власністю, будівництва, транспорту, зв’язку, благоустрою, житлового фонду, торгівлі та побутового обслуговування  ( голова  Бабій О.О.)

Міський голова                                                                                 І.Ольшевський

Р І Ш Е Н Н Я 
Від 23 грудня 2015 року

Розглянувши і проаналізувавши стан виконання рішень Здолбунівської міської ради, і врахувавши їх виконання, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Зняти з контролю

- рішення від 21 березня 2008 року № 768 «Про передачу земельної ділянки в постійне користування Здолбунівській міській раді для обслуговування адміністративного приміщення по вул. Приходька, 1»;

- рішення від 14 березня 2012 року № 464 «Про надання дозволу Об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку « Злагода » на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вулиці Фестивальна, 4 в межах міста Здолбунів»;

- рішення від 14 березня 2012 року № 487 «Про надання дозволу громадянці Шепелюк Антоніні Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо передачі у власність шляхом викупу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення для обслуговування адміністративного приміщення, будівлі котельні та пральні по вулиці Стефановича, 4-а на території в міста Здолбунів»;

- рішення від 18 грудня 2012 року № 709 «Про надання дозволу громадянці Войтко Олені Євгеніївні на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вулиці Віли, 5, 8 в межах міста Здолбунів».

- рішення від 18 грудня 2012 року № 729 «Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «Екорембуд» ЛТД на розроблення технічної документації із землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду терміном на 10 років для будівництва та обслуговування цеху по випуску будівельних матеріалів по вулиці 8 Березня в місті Здолбунів».

- рішення від 19 березня 2014 року № 1076 «Про надання дозволу громадянину Сірому Юрію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу та експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування виробничої будівлі (цеху порошків) по вулиці Старомильська, 32 в місті Здолбунів».

- рішення від 19 березня 2014 року № 1082 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «ТриМоб» на розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку по вулиці Тиха, 26 в межах міста Здолбунова».

- рішення від 11 червня 2014 року № 1139 «Про надання дозволу громадянину Сірому Юрію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу та експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування виробничої будівлі (будівлі млина) по вулиці Старомильська, 31а в місті Здолбунів».

- рішення від 06 серпня 2014 року № 1170 «Про надання дозволу Державному навчальному закладу «Здобунівському вищому професійному училищу залізничного транспорту» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для обслуговування будівель навчальних майстерень, навчального корпусу, овочесховища, гаража та складських приміщень по вулиці Старомильська, 25 в межах міста долбунів».

- рішення від 15 жовтня 2014 року № 1216 «Про надання дозволу ромадянину Бойку Валерію Вікторовичу на розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу та експертної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (обслуговування будівлі столярного цеху) по вулиці 8 Березня, 35, в місті Здолбунів».

- рішення від 15 жовтня 2014 року № 1233 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 ( п'ять ) років суб'єкту підприємницької діяльності Мельнику Юрію Анатолійовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування приміщення магазину « Господарчі товари »), по вулиці Стефановича, № 4 в межах міста Здолбунова».

- рішення від 18 березня 2015 року № 1341 «Про надання дозволу громадянину Сірому Юрію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу та експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування виробничої будівлі (будівлі млина) по вулиці Старомильська, 31а в місті Здолбунів».

- рішення від 18 березня 2015 року № 1342 «Про надання дозволу громадянину Сірому Юрію Володимировичу на розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу та експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування виробничої будівлі (цеху порошків) по вулиці Старомильська, 32 в місті Здолбунів».

- рішення від 10 червня 2015 року № 1386 «Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки громадянину Сегеню Івану Михайловичу».

- рішення від 10 червня 2015 року № 1391 «Про затвердження проекту із землеустрою та передачу Публічному акціонерному товариству « Волинь-Цемент» земельної ділянки в оренду терміном на 50 (п'ятдесят) років для розширення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд (для обслуговування шламопроводу) у місті Здолбунів».

- рішення від 10 червня 2015 року № 1392 «Про затвердження Детального плану планування території забудови масиву по вулиці Коперника».

- рішення від 10 червня 2015 року № 1393 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п'ять) років Публічному акціонерному товариству Акціонерному комерційному банк « Індустріалбанк» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості (обслуговування майнового комплексу) по вулиці Щепкіна, 13 в межах міста Здолбунова».

- рішення від 10 червня 2015 року № 1406 «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п'ять) років громадянам Ридош Любов Федорівні та Карпінчуку Василю Володимировичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Паркова, 68 в межах міста Здолбунова».

- рішення від 10 червня 2015 року № 1410 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу та погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки громадянину Літвінчуку Василю Леонідовичу».

- рішення від 10 червня 2015 року № 1411 «Про затвердження проекту із землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки строком на 5 ( п'ять ) років Публічному акціонерному товариству « АЕС Рівнеобленерго» для розміщення та експлуатації об'єктів транспортування та розподілу електроенергії ( розвантажувальної ЗТП – 38 ) на території міста Здолбунів».

- рішення від 10 липня 2015 року № 1431 «Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки громадянину Мацюку Олександру Миколайовичу»

- рішення від 10 липня 2015 року № 1432 «Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки Приватному підприємству «Стюар - Агро»»

- рішення від 10 липня 2015 року № 1439 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка передається в оренду терміном на 10 (десять ) років Товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «Екорембуд ЛТД» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств (для будівництва та обслуговування цеху по випуску будівельних матеріалів) по вулиці 8 Березня в місті Здолбунів»

- рішення від 10 липня 2015 року № 1440 «Про надання дозволу громадянці Намчук Олені Миколаївні на розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом викупу та експертної грошової оцінки земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці 8 Березня, 11а в місті Здолбунів »

- рішення від 10 липня 2015 року № 1441 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу та погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки

громадянину Сірому Юрію Володимировичу »

- рішення від 10 липня 2015 року № 1442 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу та погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки громадянину Сірому Юрію Володимировичу»

- рішення від 07 жовтня 2015 року № 1473 «Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення та продаж вказаної земельної ділянки громадянці Намчук Олені Миколаївні»

- рішення від 07 жовтня 2015 року № 1481 «Про затвердження проекту із землеустрою та передачу Товариству з обмеженою відповідальністю «Три Моб» земельної ділянки в оренду терміном на 5 (п'ять) років для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку у місті Здолбунів»

Міський голова І.О.Ольшевський