Р І Ш Е Н Н Я
Від 16 березня 2016 року 
Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,92,141,142 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання  Комунального закладу « Здолбунівський будинок – інтернат для громадян похилого віку та інвалідів»   про вилучення  земельної ділянки з постійного користування , яка надавалась для ведення підсобного господарства по вулиці Коперника, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити Комунальному закладу «Здолбунівський будинок – інтернат для громадян похилого віку та інвалідів»   право постійного користування на земельну ділянку   загальною  площею 108000 метрів квадратних (10,8 гектара), яка надавалась для ведення підсобного господарства по вулиці Коперника.
2. Вилучити в  Комунального закладу «Здолбунівський будинок – інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» земельну ділянку    загальною  площею 108000 метрів квадратних (10,8  гектара) яка надавалась для ведення підсобного господарства по вулиці Коперника до земель запасу житлової та громадської забудови  .
3. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
Міський голова                         І.О.Ольшевський.