Р І Ш Е Н Н Я
від 16 березня  2016 року 
Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 92, 123 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання Релігійної громади «Свідки Єгови» про затвердження   технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель громадських  та релігійних організацій по вулиці Драгоманова, 1-а, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити  Релігійній громаді «Свідки Єгови» технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (кадастровий номер 5622610100:00:013:0280)  загальною площею 0,1543  гектара (1543 квадратних метри) в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування будівель громадських  та релігійних організацій по вулиці Драгоманова, 1-а.
2. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно-облікову документацію.
3. Релігійній громаді «Свідки Єгови»  :
3.1. Провести перереєстрацію права на земельну ділянку в порядку, визначеному законодавством.
3.2. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.
3.3. Забезпечити зберігання межових знаків, якими закріплено межі  земельної ділянки в натурі.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова Українець А. Ю.)
5. Хід виконання перевірити в червні  2016 року.
Міський голова                                             І.О.Ольшевський