Р І Ш Е Н Н Я
Від  16 березня 2016 року
                  
Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України,  розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ( приміщення торгового павільйону) по вулиці Незалежності, 28а громадянина  Коренги  Юрія Яковича, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці Незалежності, 28а за рахунок  земель запасу житлової та громадської забудови.
2.Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 6277 (шість тисяч двісті сімдесят сім) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 31.12.2015 року).
 3. Продати земельну ділянку кадастровий номер 5622610100:00:008:0130 площею 72 квадратних метрів (0.0072)  гектара  за суму 6277 (шість тисяч двісті сімдесят сім) гривень, громадянину Корензі Юрію Яковичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці Незалежності, 28а за рахунок земель запасу житлової та громадської забудови
4.Доручити  міському голові  укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Громадянину Корензі Юрію Яковичу виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
6. Громадянину  Корензі Юрію Яковичу  сплатити 100 % вартості земельної ділянки до підписання  договору купівлі-продажу.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова  Українець А.Ю.)  
 8. Хід виконання перевірити в червні 2016 року.
Міський голова                                                                         І.О.Ольшевський