Р І Ш Е Н Н Я
Від  16 березня 2016 року
Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України,  розглянувши проект землеустрою, розроблений  Приватним підприємством  «Рівнеелітзем»  щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу та  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці Б. Хмельницького, 25  громадянці Дацюк Людмилі Василівні, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки кадастровий номер 5622610100:00:008:0258  загальною площею 258 квадратних метрів (0.0258) гектара у власність шляхом викупу громадянці  Дацюк Людмилі Василівні та звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці Б. Хмельницького, 25    за рахунок  земель запасу житлової та громадської забудови.
2. Затвердити оціночну вартість земельної ділянки в сумі 21011 (двадцять одна тисяча одинадцять) гривень на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про оціночну вартість від 30.11.2015 року).
3. Продати земельну ділянку кадастровий номер 5622610100:00:008:0258  площею 258 квадратних метрів (0.0258) гектара  за суму 21011 (двадцять одна тисяча одинадцять) гривень, громадянці  Дацюк Людмилі Василівні для обслуговування будівель торгівлі (приміщення торгового павільйону) по вулиці Б. Хмельницького, 25 за рахунок  земель запасу житлової та громадської забудови.
4. Доручити  міському голові  укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки.
5. Громадянці Дацюк Людмилі Василівні виконувати обов’язки власника земельної ділянки відповідно до статті 91 Земельного кодексу України.
6. Громадянці Дацюк Людмилі Василівні сплатити 100 % вартості земельної ділянки до підписання  договору купівлі-продажу.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань використання земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища (голова  Українець А.Ю.)  
8. Хід виконання перевірити в червні 2016 року.
 
Міський голова                                                                         І.О.Ольшевський