Р І Ш Е Н Н Я
Від 16 березня 2016 року

       
Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12,92,141,142 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання комунального підприємства «Міське будинкоуправління» про вилучення  земельної ділянки з постійного користування, яка надавалась для організації ринку для торгівлі сільськогосподарською продукцією по вулиці 8 Березня , міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити Комунальному підприємству «Міське будинкоуправління» право постійного користування на земельну ділянку  (Кадастровий номер 5622610100:00:015:0284) загальною  площею 6657 метрів квадратних (0.6657 гектара), яка надавалась для організації ринку для торгівлі сільськогосподарською продукцією по вулиці 8 Березня.
2. Вилучити в  Комунального підприємства «Міське будинкоуправління» земельну ділянку (Кадастровий номер 5622610100:00:015:0284)  загальною  площею 6657 метрів квадратних (0.6657 гектара),  яка надавалась для організації ринку для торгівлі сільськогосподарською продукцією по вулиці 8 Березня до земель запасу житлової та громадської забудови.
3. Спеціалісту-землевпоряднику внести зміни в земельно - облікову документацію.
Міський голова                         І.О.Ольшевський.